50. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULA ÇAĞRI

0
96

Değerli Öğretmenlerimiz ve Eğitim Çalışanlarımız;

Sendikamızın 50. Olağan (Mali) Genel Kurulu 31 Mart 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca nisap sağlanmadığından,

7 Nisan 2018 tarihinde Cumartesi günü Lefkoşa merkez binasında aynı saat ve gündemle toplanacaktır.

         Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

Gündem 

  • Açılış
  • Başkanlık Divanının Oluşturulması
  • Mali Raporun Sunulması ve Aklanması
  • Müfettiş Seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu a.

50. Olağan (Mali) Genel Kurul çağrısı 2018 7 Nisan 2. Çağrı