2021-2022 Öğretim Yılında Karpaz Bölgesindeki Görev Yapan Öğretmenlerimizin Tahsisatı Hk.

0
398

Değerli Öğretmenlerimiz,

2021-2022 Öğretim yılında Karpaz Bölgesindeki okullarda görev yapan ve 2022-2023 Öğretim Yılında  nakil veya görevlendirme alarak başka bölgelerdeki okullarda görev yapmaya başlayan üyelerimizin tahsisat oranları % 5’ten % 4’e düştüğü için, bu kişilerin Milli Eğitim Bakanlığına durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. Gerekli bildirim yapılmadığı takdirde, ilgili öğretmenlerimiz % 5 tahsisat almaya devam edecek ve ileriki tarihlerde,  fazladan alınan miktar Maliye Bakanlığı tarafından kendilerinden toplu olarak kesilecektir. Bilginize sunulur.

 

Saygılarımla,

 

Mehmet GÜNEYLİ

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)