1 – 16 Ocak 2017 – Sayı 95

0
249

Terör; Demokratik, Laik, Çoğulcu Eğitimle Bitirilebilir

teroru-kiniyoruz-siyah-sticker-10x10-cm-elf-15417

Türkiye’de yaşanan ve onlarca mahsum insanı katleden alçakça yapılan terör saldırısını ve azmeddiricilerini şiddetle kınıyoruz.

Farklı olan hiçbir şeye tahammülü olmayan, topluma kendi değerleri ile bakan, herkesi kendisine benzetmeye uğraşan, insanların yaşayışlarına, davranışlarına müdahale etmeyi görev bilen, kültürüne, diline, dinine karışmayı hak gören ötekileştirici yaklaşımlarla tetiği çekenlerin arasında hiçbir fark kalmamıştır.  Siyasal İslamın, ırkçılığın, şovenizmin, tekleştirici faşizan dayatmalar, kendi evlatlarına kıymaya başlamıştır. Kendisinden olmayanın acılarını, hissettiklerini paylaşmayan, algılamayan, tanımadığı “ötekine” kin duymayı öğrenen cahil coğrafyamızda yaşananlar kader olmaktan çıkmıştır.

Terörü, provokasyonu önleyecek, tekleştirmeyi,

bölücü dili ortadan kaldıracak olan Eğitimdir.

2 Ocak 2017 tarihinde yayınladığımız basın bildirisinin tam metnine haber başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Kıbrıs Bölünmek için Çok Küçük

167496

Liderlerden, kararlılık ve yaratıcılıkla yürütülecek ve tüm Kıbrıslıların beklentilerini karşılayacak bir anlaşma ile sonuçlanacak bir görüşme süreci gerçekleştirmelerini talep ediyoruz. Ortak bir gelecek kuracağımız birleşik ve barışçıl bir ülke vizyonuna bağlı kalmaları konusunda çağrımızı yineliyoruz.

Geçmişimizde yaşanan şiddeti geride bırakmanın ve milliyetçi manifestoları nihai olarak rafa kaldırarak, ortak barışçıl geleceğimizi birlikte inşa etmemizin zamanının geldiğine inanmaktayız. Kıbrıs’ın bölünmek için çok küçük fakat hepimizin birarada yaşayabileceği kadar büyük olduğunu yeniden vurgulamak istiyoruz.

Kıbrıs sorununa dahil olan tüm dış güçleri, Kıbrıs halkının yeniden birleşmiş bir ülkede barış içinde yaşama dileklerine saygı göstermeye ve Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın yararına,  Kıbrıslıların gerçek çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varılması için katkı koymaya davet ediyoruz.

6 Ocak 2017 tarihinde Dayanışma Evinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütlerin ortak yayınladığı bildirinin tam metni web sitemizde


 “Efendiler katlettiğiniz demokrasi bir gün size de lazım olur”

efendiler

Direnen, eylem yapan, eleştiren sendikaları profesyonellikleri ortadan kaldırarak susturma çabaları faşist bir anlayışın ürünüdür.

Geçmişte de aynı yöntemlerle saldırılar yapılmıştır. Sayın Bakanı 70 kişiyi nereden bulduğunu açıklamaya davet ederiz. Defalarca uyararak yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Partililerinize hizmet için işe gitmeden maaş alanlara hesap sormak,  kamuda çalışmalarını sağlamak sizlerin görevidir.

Örgütlülüğe, örgütlenmeye saldırmak için yaptıklarınızı halkımız yutmayacaktır.

Demokrasi farklı düşünenlere tahammül etmektir, yok etmeye çalışmak değildir. Temiz, dürüst toplumu yaratmak erdemli bir duruş gerektirir. Aba altında sopaya karnımız toktur.

6 Ocak 2017 tarihinde KTOEÖS, DEV-İŞ, KTAMS, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN olarak ortak yayınlanan basın bildirisinin tam metnine ulaşmak için haber başlığını tıklayabilirsiniz. 


 Ortaya Koyulan Çaba Başarıyla Taçlanmalıdır

sendikalar

Kıbrıs işçi sınıfının bütün yelpazesini temsil eden sendikal örgütler (SEK, PEO, PASYDY, POED, OELMEK, OLTEK, ESK, POAS, DEOK, ETYK, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN) 9 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdikleri ve Kıbrıs sorununu ele aldıkları toplantının tamamlanmasıyla şunları kaydetmektedirler:

Tüm Sendikalar Forumu’nun üye örgütleri, çözümün, çalışma ilişkilerinin normal ve düzenli işleyişini güvence altına alarak aşağıdaki ilkeleri ve önkoşulları içermesi ve çalışma pazarını kifayetle düzenlemesi gerektiğini bir kez daha vurgulanmaktadır:

  • Birleşik çalışma ilişkileri ve istihdam sisteminin uygulanması
  • Birleşik sosyal güvenlik planının uygulanması
  • Ücretlerin ve maaşların belirlenmesinde birleşik sistemin uygulanması
  • Serbest dolaşım hakkına, ortaklık kurma hakkına, Kıbrıs’ın her hangi bir yerinde istihdam tercihinde bulunma hakkına tamamen saygı gösterilmesi
  • İstihdam ve/veya ücretlerle ilgili olarak etnik köken, din, renk, cinsiyet ya da cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılıkların tamamen yasaklanması
  • Hoşgörü, barış içerisinde bir arada var olma ve karşılıklı saygı ortamının oluşturulmasında katalizör rolü oynayacak bir eğitim sisteminin uygulanması.

Tüm Sendikalar Forumu ve üye örgütleri Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü ortak hedefiyle ortaya koyulan çabanın başarıyla taçlanması için, mümkün olan bütün yollardan yardımcı olmak ve katkıda bulunmak üzere iki liderin ve müzakere heyetlerinin yanında olduğunu bildirir…

9 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Sendikal Forum toplantısı ardından yapılan açıklamanın tam metnine haber başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 


Liderlere Ortak Çağrı ve Destek Mitingi Gerçekleştirildi

15873443_10209126004725379_5482239340700431282_n52871

Sendikamızın içerisinde yer aldığı İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Çözüm ve Barış Platformu ve PEO öncülüğünde 10 Ocak 2017 Salı 19:00’da Ledra Palas Ara Bölgede iki toplumlu etkinlik gerçekleştirildi. Kıbrıs sorununun çözümü için müzakere sürecinin kritik bir aşamaya girdiği ve Cenevre’deki müzakere sürecinin başarılı bir sonuca götürülmesi beklentimizi hep birlikte haykırdık.  Bu etkinlik aracılığıyla, görüşme sürecini desteklediğimizi ve liderlerden Kıbrıs’a, barış ve adamızın yeniden birleşmesi adına olumlu haberlerle dönmelerini beklediğimizi hep birlikte ortaya koyuldu.


 

YİNE PATLAMA!!!

lagsl-patlama

10 Ocak Salı günü Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin trafosu patladı! Ders saatinde trafonun patlaması ve  öğrenci ile öğretmenlerin patlama alanında olmamasından dolayı şans eseri kimse yaralanmamıştır.

Polatpaşa Lisesi’nde 4 Ocak 2016 tarihinde elektrik sayaçlarının patladığını, patlama nedeniyle çıkan yangınını hademeler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldüğünü hatırlatır ve devlet okullarına gereken önemin verilmesi gerektiğini bir daha vurgularız.

Halkın çocuklarının gittiği okullara sahip çıkmak o kadar zor mu? Bu kaçıncı okul? Birşey olana kadar beklemek mi lazım?!

dsc_0219


 

CTP, Sendikamızı Ziyaret Etti

ctp ziyareti 13 Ocak 2016

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Sorunu ve iç siyasetteki gelişmelerle ilgili fikir teatisinde bulunmak üzere sendikalara ve sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaret çerçevesinde 13 Ocak Cuma günü sendikamıza ziyaret gerçekleştirdi. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın  ziyarette hükümetin sendika profesyonelliklerine yaptığı saldırıları kabul edemeyeceklerini, UBP’nin her dönemde bunları yaptığını, 2002’de de buna benzer bir uygulamaya gittiklerini vurguladı. UBP’nin sendika profesyonelliğini üçten bire düşürdüğünü kaydeden Sorakın, 2004’te CTP’nin hükümette olduğu dönemde ise profesyonelliklerin artırıldığını vurguladı. Sorakın, “Hatta Sendikalar Yasa Tasarısı diye bir yasa hazırlamışlardı. Sendikaları etkisizleştirmek için hazırlanmıştı bu yasa. O dönem buna da karşı çıktık şimdiki saldırıya da karşı çıkıyoruz” dedi.

Başkanımız Tahir Gökçebel de hükümetin anti-demokratik kararlara ve halkı fakirleştiren ekonomik adımlara vurgu yaptı. Sendikaları hiçleştirme noktasına getirmeye çalışan bir anlayışın mevcut olduğunu belirten Gökçebel, “Bunu yeni emeği dönüştürürken, kölelik düzenini kurarken sendikaları ve örgütlülüğü ortadan kaldırma girişimi olarak görüyoruz” dedi. Bilinçli olarak yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Gökçebel, sendikaları kamuoyunda itibarsızlaştırmayla çalışan koyun kaçakçısı, puro kaçakçısı ve bankaları soyanlarla her türlü yüzleşmeye hazır olduklarını vurguladı. Gökçebel, “Biz bu ülkede demokratik yaşayış biçimine, toplumun dinine, yaşayışına, kültürüne müdahale etmek isteyen anlayışların karşısındayız ve buna muhalifiz. Örgütlü mücadelenin özel sektörde de sendikalaşmayı, hak mücadelesini, toplu sözleşme hakkını savunurken bunların bir saldırıya uğraması kamudaki sendikalaşmanın da yok edilmeye çalışılması rastlantı değildir” dedi. Hükümetin, CAS çalışanlarına yaptıklarını da herkesin gördüğünü belirten Gökçebel, yapılan saldırının basit ama anlamlı olduğunu kaydetti. Gökçebel, “Bu saldırı emek-sermaye kavgasının hangi tarafta olduğuyla ilgilidir. Her gün bir partide gördüğümüz ve en son hangi partide olduğunu unuttuğumuz şahsiyetlerin ve omurgasız siyasilerin bizlere saldırması ve onların bir rol alması beklediğimiz bir şeydi. Buna pabuç bırakmayacağız. Bu yapılanlar cevapsız kalmayacaktır” dedi.

 


Toplantılarımız / Çalışmalarımız

2 Ocak Pazartesi saat 11:00’de Dayanışma Evinde Barış İnisiyatifi ve diğer örgütlerin toplantısı gerçekleşti. Gündem: 10 Ocak Etkinliği

4 Ocak Çarşamba saat 10:30’da Kamu Hizmeti Komisyonunda Muhasebe ve Finansman Alan Öğretmeni için Sözlü Mülakat gerçekleşti.

4 Ocak Çarşamba saat 11:00’de Tüm Kıbrıs Sendikal Formun 9 Ocak Toplantısı hakkında basın toplantısı gerçekleşti.

4 Ocak Çarşamba saat 17:30’da  Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları toplantısı gerçekleşti. Gündem: Genel Kurul ve Yeni Dönem

5 Ocak Perşembe saat 17:00’de EuroScola Sorumlu Öğretmen ve Öğrencilerle sendikamızda toplantı gerçekleştirildi.

6 Ocak Perşembe saat 14:30’da  Temsilciler Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Gündem: 1- Genel Kurul, 2- Ekonomik Kayıplar, 3- Bilgilendirme

9 Ocak Pazartesi saat 11:00’de Tüm Kıbrıs Sendikal Formun Kıbrıs’taki iki toplum liderlerine destek toplantısı gerçekleşti.

10 Ocak Salı saat 13:30’da Başkanımız Tahir Gökçebel Genç TV’de konuşma programına katıldı.

10 Ocak Salı saat 15:00’te Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları toplantısı gerçekleşti.

12 Ocak Perşembe saat 15:00’te sendika binamızda Müdür ve Müdür Muavini başvurusu yapmış üyelerimizle toplantımız gerçekleşti. 2016 yılı nakilleri hemen sonrası eksik müdür ve müdür muavinlerinin tamamlanması ile ilgili eğitim bakanlığı ile anlaşılmasına, yetkilerin alınmasına rağmen henüz bir işlem yapılmaması, henüz “kriter puanlarının” hesaplanmasına dahi geçilmemesi,  denetmenlerin yetkisinin bekletilmesi ve eğitim bakanlığının konuyu sürüncemeye bırakmış olmasından dolayı konunun detaylı tartışılması ve gerekenin yapılması için tüm müdür ve müdür muavini başvurusu yapmış üyelerimize toplantı çağrısı yapılmış ve toplantımız 12 Ocak Perşembe günü sendikamızda gerçekleşmiştir.

16 Ocak Pazartesi 14:30’da Anafartalar Lisesi Komitesinin Girne Belediyesi Başkanı ile görüşmesi gerçekleşti. Konu: Anafartalar Lisesi


DUYURULARIMIZ

Soruyoruz: “Bunun Adı Nedir?”

 İlgili makamlardan gereğini bekliyoruz ve soruyoruz: “Bunun Adı Nedir?”

sn-emine-dizdarli-dilara-meral-korahan-la-ilgili-mektup-10-01-2017_001

Ombudsmana, Sayıştay Başkanlığına, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanına, Başbakana gönderdiğimiz aynı mektubu ek’e tıklayarak  görebilirsiniz. sn-emine-dizdarli-dilara-meral-korahan-la-ilgili-mektup-10-01-2017


 

 

KORKUYORLAR

duyuru-korkuyorlar