YENİ ÖĞRETİM YILINA OKULLARIMIZ YİNE EKSİK KADROLARLA BAŞLAYACAK

0
686

Bu yıl öğretmenlik sınavlarının okulların açılmasından 1 gün önce (14-15 Eylül 2019) mülakatlarının ise 1-2 Ekim 2019 tarihinde yapılacağı kamu hizmeti komisyonu tarafından ilan edilmiştir. Öğretim yılının ilk günü 16 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir.

Bu durumda Ekim ortasına kadar okullarımızda öğretmen kadroları eksik olacağından yine ders kayıpları yaşanacaktır.

Bakanlık ve kamu hizmeti komisyonunun bu gecikmeyle ilgili olarak karşılıklı suçlamaları söz konusudur, ancak gerekçe ne olursa olsun öğrencilerimizin mağduriyeti kabul edilebilir değildir.

Devletin eğitim hakkından öğrencileri mahrum etmesi suçtur hatırlatmak isteriz.

Sendikamız nakillerde geç saatlere kadar büyük özveriyle çalışıp nakil çalışmalarında yasal çerçevede görev yapıp destek vermiş bakanlıkla her branştan en az 1 münhal ilan edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştır ancak buna rağmen bazı branşlardan münhal açılmamıştır.

Bir önceki hükümet döneminde ders kesimine 2 gün kala bile öğretmen ataması yapılmış, bu durum yeni mezun öğretmenlerimizi mağdur etmiştir.

Müdür ve muavin nakil çalışmaları ise yeni başlatılmış yetki alıp atama yapılması ise bakanlık tarafından ağırdan alınmaktadır. Bu durumda yeni öğretim yılına bir kez daha müdür, muavin, öğretmen, bölüm şefi, atölye şefi kadroları eksik olacak şekilde başlanacaktır.

Eğitim bakanlığına, eğitim sisteminin içini boşaltıp dinci, gerici, ırkçı, şöven, cinsiyetçi bir hale getirme talimatlarını savunmak ve hayata geçirmeye çalışmak yerine, bilimsel, demokratik, laik, parasız, herkese eşit fırsat tanıyan, nitelikli kamusal eğitim sağlamanın yasal zorunluluğu olduğunun bir kez daha altını çizeriz.

Gözden çıkardıkları, bütçe ayırmadıkları, gerekli ve yeterli altyapı ve okul yapımı için, kadrolar için, yasa ve tüzükler için kaynak ayırıp planlama yapmadıkları kamusal eğitim için de, gelecekte nasıl bir toplum modeli yaratılacağıyla ilgili de hiçbir gailelerinin olmadığını da ne yazık ki görmekteyiz.

Hükümete ve bazı milletvekillerine, öğretmene, haklarına, örgütüne saldırmak yerine;

OECD verilerine göre hangi ülkelerde devletin eksik bıraktığı kadrolarla öğretim yılına başlanır,

kaç öğrenci öğretmensiz kalıp eğitim hakkı gasp edilir,

hangi ülkelerde eğitimde sınıfsal olarak ciddi bir eşitsizlik yaratılır,

hangi ülkelerde eğitim üretimden, gerçeklikten koparılıp aktif, yaratıcı, sorgulayan, demokrat bireyler yetiştirme amacından saptırılmıştır ?

Araştırma yapılmasını ve kamuoyuyla paylaşmasını öneririz!

Ayrıca kendilerini yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eder, kadroların okullar açılmadan ivedilikle tamamlamaları için birkez daha çağrı yaparız!

 

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu a.