“Yasa Adaletsizlik Getirdi”

0
86

17 Eylül Çarşamba günü sendikamızın da içerisinde yer aldığı  “Göç Yasası’na Dur De İnisiyatifi” yeni mücadele planı çerçevesinde Havadis Gazetesini ziyaret ederek, başlatmış olduğumuz ortak sendikal mücadelede sesimizin kamuoyuna duyurulması noktasında destek istedik. Havadis Gazetesi, Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün ve Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi ile görüşüldü.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Sekreteri Metin Atan, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Sekreteri Erkan Birer, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Yardımcısı Besim Baysal, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, (KTOEÖS) adına başkanımız Tahir Gökçebel ziyarette Göç Yasasına ilişkin görüşlerini aktardı.

Ziyarette CTP- DP hükümetinin muhalefetteyken karşı olduğu ve şimdi  “kaynak yok” gerekçesiyle uygulanan GÖÇ Yasasının yürürlükten kaldırılması için yeniden mücadele başlatıldığını,  Göç Yasası olarak bilinen “Kamu Çalışanlarının Maaş, Ödenek ve Ücretlerini Düzenleyen Yasa”sına karşı çıkan sendikalar olarak “Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”nin, yasanın gelir dağılımında ve sosyal eşitlik hususunda “adaletsizlik” yarattığını, yasanın “SİSTEMATİK TUZAK” olduğu belirtildi.

 

 YÜZDE 35 DAHA AZ: Yasanın uygulamaya geçtiği tarihten itibaren, kamuda yeni işe başlayan gençler “açlık sınırının altında” maaş alıyor, birçok sosyal hak ve tahsisattan yararlanamıyor. Yapılan hesaplamalar, 2011den itibaren işe başlayan gençlerin yüzde 35 ve üzerinde düşük maaş aldığını ortaya koyuyor.

 

KAMUDAN ÇIKIP GÖÇ EDİLİYOR: Başkan Tahir Gökçebel, “fakirleştirme ve göç ettirme” politikası güden söz konusu yasanın “fakir ve ülkeden göç eden” gençler yarattığını söyledi. HÜR- İŞ Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu, “Sonuna kadar haksızlıkla mücadele edeceğiz” dedi.

 

“Göç Yasası adaletsizlik yarattı”
“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” ziyarette Göç Yasasının gerek gelir dağılımında gerekse sosyal eşitlik hususunda “adaletsizlik” yarattığını belirterek yürürlükten kaldırılması için yeniden mücadele başlatıldığını  kaydetti. Göç Yasası ve Özelleştirme Yasasının sermayenin önümüzdeki günlerde saltanatını sürdürebileceği, daha rahat , daha ucuz işgücünü sağlayabileceği yasalar olduğu vurgulanarak, bu yasaların gelecek için bilinçli olarak hazırlanan ciddi planlar olduğu belirtildi.  UBP döneminde yürürlüğe giren Göç Yasasının mevcut hükümet tarafından da aynen devam ettirilmek istendiğini, yürürlüğe girdiği dönemde Göç Yasasına karşı olduğunu söyleyen ve bizimle birlikte meydanlarda olan iki siyasi partinin bugün hükümet etmekte olduklarını,  onlardan beklentimizin hükümet oldukları zaman hem meydanlarda hem de ondan önce söyledikleri gibi Göç Yasasını ortadan kaldırmak için adım atmaları yönünde olduğunu vurguladık.