Yarattığınız Bu Kokuşmuş Düzenle Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz

0
53

Ülkemizde her alanda yasa tanımazlık doğal hale getirilmeye çalışılmaktadır. UBP-DP hükümetinin siyaset anlayışı  gelenekselleştirilmeye çalışılan hukuksuzluk düzeninden oluşmaktadır.

Eğitim bakanlığı da bu anlayışla davranmakta tüzükleri ve yasaları hiçe sayarak hareket etmektedir. Yılsonunda popülistçe yapılan bu yasasızlıklarla öğrencilerimize, geleceğimize yazık edilirken öğretmenlerimizle ve okul idareleriyle resmen alay edilmekte moral ve motivasyonları sıfırlanmaktadır. En önemlisi ise gerçek sorunlar gizlenerek, mümkün olan yeni eğitim sistemiyle birçok soruna çare bulunabilmesi gerçeğinin üstü örtülerek ülke geleceğine yazık edilmektedir.

Sınıf geçme sınav tüzüğünün 13. maddesinin 1. fıkrasının A, B ve C bentlerinde açıkça belirtilmesine rağmen öğrencilerin bütünleme sınavına girmelerinin zorunlu olmadığı okullara genelgeyle bildirmiştir. Tüzük yok sayılarak gönderilen bu genelgeyle ne yapılmak istenmektedir? Hedef nedir? Niyet nedir?

Akademik sınıflara öğrencilerin girebilme koşulu  sınıf geçme sınav tüzüğünün 14. maddesinin 13. fıkrasının b bendinde açık ve nettir. Bunun dışında bir uygulama yapılması tüzüğü yok saymaktır.

Yaz aylarında okulların pazartesi günleri açık olması ve müdür, müdür muavinlerinin görev yapmasıyla ilgili gerekli düzenlemenin yapılması gerektiği genelgesi okullara gönderilmiştir. Gönüllü olarak zaten yapılan bu görevin genelgeyle baskıcı, zorlayıcı  bir anlayışla Öğretmenler Yasasını hiçe sayarak dayatılması yasa tanımazlıktır, kabul edilebilir değildir.

Atama yükselme tüzüğüne göre yapılması gereken müdür, müdür muavinlerinin kriter puan hesaplamaları önceki yıllardan farklı yorumlanarak uygulamaya çalışılmaktadır. Tüzükle ilgili sıkıntılar anomaliler mevcuttur ancak sendikamızın defalarca tüzüklerle ilgili değişiklik ve güncelleme yapılması gerekliliğini bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak bildirmesine ve talep etmesine rağmen gerekeni yapmak yerine daha fazla problem yaratacak yorum uygulamaları gündeme getirilmekte adaletsiz uygulamalar yapılmaya çalışılmaktadır.

Okullara kayıtlar yapılırken bizzat bakanlık kayıt kabul tüzüğünü çiğnemekte, kapsam bölgesi dışındaki okullara kendisi yazı yazarak kayıt yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum, bazı okullarda yığılmaya neden olurken bazı okulları kapanma noktasına getirmektedir. Bu, okullarda ciddi sıkıntılar oluşmasına neden olmakta eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Kamusal eğitimi gözden çıkaran, eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık % 85’ini özel okullara aktaran, devlet okullarının altyapı eksikliklerini, müdür, müdür muavini, öğretmen, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe kadrolarını tamamlamayan, mevcut müfredatlar kapsamında cinsiyetçi, ırkçı, şöven, dinci, gerici bir eğitim sistemiyle gençler yetiştirmeye çalışan, üretimden koparılmış, itaatkar, sorgulamayan yurttaş modeli tasarlayan dayatma eğitim sistemiyle toplumu dönüştürme çalışmalarına boyun eğen hükümet yetkililerine bir kez daha DUR diyoruz!!!

UBP-DP hükümeti  bilmelidir ki, sürdürmekte olduğu yasa tanımaz politikalar, torpil, partizanlık, peşkeş, emek sömürüsü politikalarına  karşı her türlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki hukuk devleti keyfi davranma lüksünün olmadığı devlettir. Eşitlik, temel hak ve özgürlükler temeldir ve hukuksuz eylemlere yargı yolu açıktır.

Hukuksuzluk düzenini sürdürülebilir hale getirmenize izin vermeyeceğiz,

Ülkemizi yaşanmaz hale getirmeye çalışmanıza izin vermeyeceğiz.

Yarattığınız bu kokuşmuş düzenle mücadele etmeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu a.