Ülkemizdeki Bataklıklar Kurutulmalı ve Sigurya Derhal Yakılmalıdır…

0
120

Lağım Kokusu Ortalığı Sarmıştır

 

1974’ten sonra adamızın kuzeyinde kurulan rejim kendi siyasetçilerini de besleyip büyütmüştür. Yıllarca Kıbrıs’ın kuzeyini işgal koşullarında anti demokratik bir şekilde yöneten TC hükümetleri ve işbirlikçi kukla yandaş hükümetler bayrak, millet, din istismarı yaparak yağma, talanla göstermelik kavanoz demokrasisi yaratmışlardır. Yaratılan sakat demokrasi rüşvet, torpil, mal, mülk, vatandaşlık, arsa ve kalkınma bankasından para dağıtımı ile teşvik edilerek beslenmiştir. Kumar, fuhuş, kara para, gazino, betting ofisleri gibi karanlık işlerle sağlamlaştırılan rejim, işbirlikçi hükümetlere ve fırıldak, etik değerleri olmayan politikacılara ihtiyaç duymuştur. Kontrol edilebilen, satın alınabilen politikacı ve kukla hükümetler sayesinde Kıbrıs’ın kuzeyi rahatça yağmalanmış, talan edilerek yandaşlara parsel parsel dağıtılmıştır. Neo Liberal politikalar,  özelleştirme hamleleri ile yapılan talan bu gün milletvekilliğinin alınıp satılan bir mala dönüşmesini de getirmiştir.

 

Sn Aslanbaba son yıllarda AKP’nin saklamayı gereksiz gördüğü ikiyüzlü politikanın doğurduğu bir sonuçtur. Bir yandan Kıbrıs Türk Toplumunun yarattığı tüm değerleri yandaş yeşil sermayeye peşkeş çeken, diğer yandan Kıbrıs Türk Toplumuna besleme diyen, bir yandan kumar, fuhuş, gazino, kara para, mafya, uyuşturucuyu, suçlularını adaya getiren, diğer yandan da ahlaki sıkıntıdan bahsederek cami, tarikat, külliye, kuran kursu gibi Sünni İslam misyonerliği yapan, bir yandan Kıbrıs Rum Devleti deyip Kıbrıs Türk Toplumuna Kıbrıs Cumhuriyetini kaka olarak lanse eden, Rum ambargosundan bahseden, diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti ile spor, alışveriş, diplomasi ve her ilişkiye giren anlayışın yarattığı bir üründür.  Rüşveti veren de alan da suçlu iken aldığı rüşveti hayır kurumuna bağışlayacağını söyleyen, verdiği rüşveti inkar etmeyen bu iki yüzlü siyasetin üretimidir. 

 

AKP takiyesi ile siyasi kirlenmede en üst noktaya gelmiş bulunmaktayız. Aslanbaba gibi milletvekilleri mecliste rüşveti sallaya dursun, rüşveti verenler de günah çıkarsın, bu iş tatlıya bağlansın. Etik tartışmasına ise hükümet bozan, kuran; Kıbrıs Türk Toplumunun bütün demokratik temayüllerini ortadan kaldıran, faşist polis devleti yaratan AKP ve kuklaları tartışmaya devam etsin!!  Boğazına kadar çirkef, lağım suyuna batan, satın alınmış medya kanallarında etik, ahlak, hatta demokrasi dersi veremeye devam etsin. yeni hükümet bu işin üstüne gitmeli(mi)dir karar versin,  ayrıca yeni hükümet ve gelecek hükümetler bu telefon kayıtlarını ve fişlemeyi yapan hükümet üstü makamları bulsun (mu)?!!

 

Milletvekilliği seçimleri yapısal sorunları çözen bir araç olmaktan çıkarılmış kavanoz demokrasisini tamamlayan bir mesleğe dönüşmüştür. Bravo AKP, Bravo işbirlikçiliğe soyunanlar, bravo milletin ayrıcalıklı vekilleri, Yaşasın Demokrasi. Yaşasın aldığı rüşvetin ancak 100 dolarını kullanıp diğerlerini hayır kurumuna bağışlayan Aslanbaba. 

 

Ülkemizin selameti açısından ülkemizdeki bataklıklar kurutulmalı ve sigurya derhal yakılmalıdır…