UBP-DP, Halkın Cebinden Çalmaya Devam Etmektedir

0
85

HP’nin DPÖ tarafından %0.6 (binde altı) olarak hesap edilmesi UBP-DP hükümetinin Yolsuzlukta geldiği noktayı göstermektedir.

Temel tüketim maddelerinin son beş yılda %70’den fazla pahalılaştığı; alım gücünün %50’den fazla azaldığı, kamusal hizmetlerin değersizleştirilerek, kalitesi düşürülerek metalaştığı da göz önünde bulundurulursa, sabit geliri olan, asgari ücretle çalışan, işsizler için hayat çekilmez hale getirilmiştir.

Asgari ücretin arttırılmaması, çalışanların alım gücünün korunmaması neticesinde toplumun %80’inin hayatı her geçen gün daha da zorlaşmakta, buna rağmen bu kesimlere yük yüklenmeye devam edilmektedir. Diğer yandan toplumun %10’unu geçmeyen bir azınlığın lüküs içerisinde yaşadığı aşikârdır.

Devlet eliyle vergi muafiyetlerinden, avantalara ve peşkeşlere kadar harcanan milyonlarca liranın hesabı halkın sırtından çıkarılmaktadır. Bir yandan gittikçe zenginin daha da zengin olduğu, fakirin ise nitelikli sağlık, eğitim, gıda gibi temel gereksinimlerini karşılayamayacak duruma getirildiği, diğer yandan ise UBP – DP yönetiminin aymazlıkla makam araçlarını Mercedes olarak yenilemesi tam da trajikomik bir durum yaratmaktadır.

Türkiye’deki enflasyonun yarısını çıkartmayı başarabilen DPÖ, Hokkabazlık yaparak 2008’den beri artış almayan çalışanların HP’sini de sahteleyerek bitirmiştir.

Ülkenin sorma gir hanına dönüştürüldüğü, mafyanın, uyuşturucunun kol gezdiği, yasa-dışılıklarla, vergi aflarıyla, yolsuzlukla, usulsüzlükle halkın zenginliklerinin 3-5 kişiye peşkeş çekildiği, Lale Devri görüntüsüne sokulan Kıbrıs’ın kuzeyinde aymazlıkla Hükümetçilik yapmaya çalışan UBP-DP Hükümetinin HP üzerinde de oynayarak çalışanlardan çalmaktadır. Kitabına uydurarak yapılan Hırsızlık, doğruymuş, bilimselmiş gibi de halka yutturulmaya çalışılmaktadır.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)