Tüzükler Kurultayımız Yapıldı

0
128

Sevgili Üyelerimiz

 

       KTOEÖS kurulduğu tarih olan 5 Haziran 1968’den beri güçlenerek yoluna devam etmektedir. Sendikası ile bütünleşen KTOEÖS üyeleri toplum çıkarları ve öğretmen hakları ile ilgili sürekli mücadele etmektedir. Hakların budandığı, sendikalara, örgütlü mücadeleye yapılan saldırıların arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Toplumsal ve Özlük Haklarımızı korumak için Sendikamıza daha çok sahip çıkmalı, öngörülü,  kararlı, mücadeleci, planlı, programlı olmak zorundayız. 

      Yönetim Kurulumuz ve temsilciler kurulumuzda tartışılarak kararı alınan say-fon değişikliği ve sendika tüzüğümüzdeki değişiklikler öğretmen gazetesi, bildiri, medya ve okul ziyaretleri ile öğretmenlerimize duyurulmuştu. Say-Fon’dan yararlanmayı 10.000 TL’ye kadar çıkaran, Sendika başkanlığının süresini 2 dönemle sınırlayan, daha önce geçirilen, bu dönem ilk kez uygulanacak olan ve sendika ile yönetim kurulunun bütünlüğünü bozacağını düşündüğümüz, seçilme biçimi değişikliğini tekrar aynı şekle getiren değişiklik önerilerini tüzüğümüze göre en yetkili karar organımız olan Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yine tüzüğümüz gereği 2479 kayıtlı üyemizin ¼’ü  (620) üyenin tüzük değişiklikleri için oy kullanması gerekiyordu. Maalesef Tüzükler Genel Kurulumuza 436 üye katılmış 434 üye geçerli oy kullanmıştır. Yapılan oylama bu yüzden geçersiz sayılmıştır. 

 

Buna göre:

      13. Madde (Sendika Başkanının seçilmesini 2 dönemle sınırlayan) 400 Evet  ( % 92),  34 Hayır (% 8),

      20. Madde (Yönetim Kurulunun ve Sendikanın bütünlüğünün korunması )  386 Evet  ( % 89),  38 Hayır ( % 11 ),

      Say Fon Tüzüğü değişikliği ise 404 Evet ( % 93 ), 30 Hayır ( % 7 )

 

     Sendikamızı üyelerin,  kuralların sendikası yapmak ve kurumsallaşmayı gerçekleştirmek çok önemlidir. Sendikamıza sahip çıktığımız, sendikamızı ÜYENİN SENDİKASINA dönüştürdüğümüz oranda hep başarılı olacağız. Gerçek anlamda ilk kez yaptığımız Tüzükler Kurultayına, öngörüyle, bilinçle, özveriyle katkı koyan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

    BAŞKAN

 Yönetim Kurulu (a.)