TOPLUMUN DERDİ SEÇİM DEĞİLDİR

25 Eylül 2020, Cuma sabahı saat 07:30-08:30 saatleri arasında Başbakanlık ışıklarında pankart açma eylemimiz gerçekleşti.  BASIN AÇIKLAMASI Aş ve sağlık gibi temel bir hak ve ihtiyaç olan kamusal, nitelikli eğitim de herkes tarafından erişilememektedir. TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK, GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ HAD SAFHAYA ÇIKMIŞTIR. Eğitim Bakanımız öğrencilerin %95’inin online eğitime eriştiğini öne sürüyor ancak öğrencilerin %30’unun internet erişimi ve/veya … TOPLUMUN DERDİ SEÇİM DEĞİLDİR okumayı sürdür