Toplumlararası Görüşmeler Kaldığı Yerden Devam Etmelidir

0
313

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs

Basın Açıklaması

1.      İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, son zamanlarda, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözümün temelini, taraflarca mutabık kalınmış iki toplumlu, iki bölgeli Federasyon fikrinden farklı bir yöne değiştirme girişimlerini son derece tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirmekte olup ve iki toplum liderine, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilere ve politikacılara,  her iki toplumdaki Sivil Toplum örgütlerine ve kişilere, bu tür bir girişimi ortadan kaldırmak, kararlaştırılan çerçeveye sadık kalmak ve Guterres Çerçevesi’nin kesin temeli üzerinde Toplumlararası Görüşmeler’in devamını sağlamak için çağrıda bulunmaktadır.

 1. Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin iç yapısı, adadaki iki toplumun belirleyeceği bir konudur. Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı’nın tam katılımı olmaksızın bir anlaşmaya varmak zarar verici olup, her iki toplum arasında daha fazla güvensizlik ve düşmanlık yaratacaktır. Cumhurbaşkanı Anastasiades ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki toplantılar, BM barış sürecinin bir alternatifi olarak değil, yalnızca ikili meselelerde ve güvenlikle ilgili konularda yararlı olabilir.

3.      Toplumlararası görüşmeler, geçmişten bugüne gelinen süreç içinde anlaşmaya en yakın olduğumuz noktaya ulaşmıştır. Bütün bu çalışmaların boşa harcanmaması ve siyasi eşitlik, Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı, garantilerin ortadan kaldırılması ve Yeni Uygulama Antlaşması ile değiştirilmesi ve de yabancı askeri birliklerin adadan çekilmesini içeren iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde bir anlaşma imzalanması zorunludur. İki lideri, tereddütlerini bir kenara bırakıp, anlaşmayı sonuçlandırmak için gereken siyasi iradeyi bir araya getirmeye çağırıyoruz. Zaman tükeniyor ve bir anlaşmaya varamamak, kaçınılmaz olarak, Kıbrıs’ı aşırı derecede tehlikeli ve bilinmeyen sulara sürükleyecektir.

 1. İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Pazartesi günü (15 Ekim), Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine sunduğu ve “Bütün Kıbrıslılar ortak bir geleceği hak ettikleri için, adadaki toplumlar arasında kapsamlı bir çözümün gerçekleşmesinin ümitle beklenmekte olduğunun” altını çizdiği Kıbrıs ile ilgili son raporunu memnuniyetle karşılamaktadır.

5.      İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, siyasi partilere, kitle örgütlerine, sivil toplum örgütlerine ve tüm Kıbrıslılara, Kıbrıs sorununun çözüme varması  isteklerini dile getirmeleri ve toplumlararası görüşmelerin kaldığı yerden devam ederek  tüm Kıbrıslılar için Barış ve Refah sağlanmasını desteklemek  amacıyla eylemler düzenlemeleri için çağrıda bulunmaktadır.

 

Lefkoşa, 17 Ekim, 2018


Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus

Press Release

 1. The Bi-communal Peace Initiative –United Cyprus considers the recent attempts to shift the basis for an agreed solution away from the agreed Bi-communal Bizonal Federation as an extremely dangerous development and calls on the two leaders, Greek Cypriot and Turkish Cypriot parties and politicians and Civil Society organisations and personalities in both communities to stamp out any such attempt and stick to the agreed framework and secure the continuation of the Intercommunal Talks on the strict basis of the Guterres Framework.
 2. The internal structure of a Federal Republic of Cyprus is a matter to be determined by the two communities of the island. Any attempt to reach an agreement without full involvement of the Turkish Cypriot community and the Turkish Cypriot Leader Mustafa Akkinci is counter-productive and will create further mistrust and animosity between the two communities.  Meetings between President Anastasiades and Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu can only be useful on bilateral matters and matters concerning security, not as an alternative to the UN peace process.
 3. The Intercommunal talks have reached a point that is closer to an agreement than any time in the past. It is imperative that all this work is not wasted and an agreement signed on the basis of Bi-communal, Bi-zonal Federation with political equality, effective Turkish Cypriot participation, the elimination of guarantees and its replacement with a New Treaty of Implementation and the withdrawal of foreign troops. We urge the two leaders to set aside their hesitations and muster the political will needed to conclude the agreement.  Time is running out and failure to reach an agreement will inevitably lead Cyprus into extremely dangerous and uncharted waters.
 4. The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus welcomes the recent Report on Cyprus of the UN SG Mr.Antonio Guterres to the permanent members of the Security Council on Monday night (15th of October) underlining’ that “prospects for a comprehensive settlement between the communities on the island remain alive, as all Cypriots deserve a common future”.
 5. The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus calls on political parties, mass organisations, civil society organisations and all Cypriots to make their wish for a solution to the Cyprus Problem known and organise actions in support of the resumption of the intercommunal talks and the achievement of Peace and Prosperity for all Cypriots.

 

Nicosia, 17 October, 2018


Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης-Ενωμένη Κύπρος

Ανακοίνωση

 1. Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης-Ενωμένη Κύπρος θεωρεί ότι οι πρόσφατες προσπάθειες απομάκρυνσης της βάσης μιας συμφωνημένης λύσης από τη Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία αποτελούν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη. Καλεί τους δύο ηγέτες, τα Ελληνοκυπριακά και Τουρκοκυπριακά κόμματα και πολιτικούς, καθώς και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να απορρίψουν μια τέτοια απόπειρα και να παραμείνουν πιστοί στο συμφωνημένο πλαίσιο και στη διασφάλιση της συνέχισης των Διακοινοτικών Συνομιλιών αυστηρά στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες.
 2. Η εσωτερική δομή της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Κύπρου αποτελεί θέμα που θα αποφασιστεί από τις δύο κοινότητες του νησιού. Κάθε απόπειρα για κατάληξη σε συμφωνία χωρίς την πλήρη εμπλοκή της Τουρκοκυπριακής κοινότητας και του Τουρκοκύπριου Ηγέτη Μουσταφά Ακκιντζή είναι αντι-παραγωγική και θα δημιουργήσει περαιτέρω καχυποψίες και εχθροπάθειες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οι συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μπορεί να είναι χρήσιμες μόνο για διμερή θέματα και θέματα που αφορούν την ασφάλεια και όχι ως εναλλακτική προσέγγιση στην  ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών.
 3. Οι Διακοινοτικές συνομιλίες έχουν φτάσει σε σημείο το οποίο είναι πιο κοντά σε μια συμφωνία από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη φορά. Είναι επιτακτική ανάγκη όλο αυτό το έργο να μην χαθεί και να υπογραφτεί μια συμφωνία στη βάση της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων, απαλλαγή από τις εγγυήσεις και αντικατάσταση τους από μια Νέα Συνθήκη Εφαρμογής της Λύσης και απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων. Κάνουμε έκκληση προς τους δύο ηγέτες να παραμερίσουν τη διστακτικότητα τους και να επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση για να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Ο χρόνος εξαντλείται και η αποτυχία να επιτευχθεί μια συμφωνία θα οδηγήσει αναπόφευκτα την Κύπρο σε ιδιαίτερα επικίνδυνα και αχαρτογράφητα μέρη.
 4. Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης-Ενωμένη Κύπρος καλωσορίζει την πρόσφατη Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ κ.Αντώνιο Γκουτέρρες προς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας το βράδυ της Δευτέρας (15 Οκτωβρίου) στην οποία υπογραμμίζει ότι «οι προοπτικές για ένα περιεκτικό διακανονισμό μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού παραμένουν ζωντανές και όλοι οι Κύπριοι δικαιούνται ένα κοινό μέλλον»
 5. Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης-Ενωμένη Κύπρος καλεί τα πολιτικά κόμματα, τις μαζικές οργανώσεις, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όλους τους Κυπρίους να κάνουν ευρέως γνωστή την βούληση τους για μια λύση στο Κυπριακό Πρόβλημα και να οργανώσουν δράσεις υποστηρικτικές για την επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών και την επίτευξη της Ειρήνης και της Ευημερίας για όλους τους Κυπρίους.

Λευκωσία, 16 Οκτωβρίου, 2018