Terör; Demokratik, Laik, Çoğulcu Eğitimle Bitirilebilir

0
96

Türkiye’de yaşanan ve onlarca mahsum insanı katleden alçakça yapılan terör saldırısını ve azmeddiricilerini şiddetle kınıyoruz.

Farklı olan hiçbir şeye tahammülü olmayan, topluma kendi değerleri ile bakan, herkesi kendisine benzetmeye uğraşan, insanların yaşayışlarına, davranışlarına müdahale etmeyi görev bilen, kültürüne, diline, dinine karışmayı hak gören ötekileştirici yaklaşımlarla tetiği çekenlerin arasında hiçbir fark kalmamıştır.  Siyasal İslamın, ırkçılığın, şovenizmin, tekleştirici faşizan dayatmalar, kendi evlatlarına kıymaya başlamıştır. Kendisinden olmayanın acılarını, hissettiklerini paylaşmayan, algılamayan, tanımadığı “ötekine” kin duymayı öğrenen cahil coğrafyamızda yaşananlar kader olmaktan çıkmıştır.

Terörü, provokasyonu önleyecek, tekleştirmeyi,

bölücü dili ortadan kaldıracak olan Eğitimdir.

Birbirini anlayabilecek, farklılıkları, yaşam şekillerini, kültürleri birlikte yaşayabilecek, sürekli empati yapacak nesillerin bilimsel, demokratik, çoğulcu, laik eğitim ile insanlığın tüm erdemlerine, değerlerine ulaşması mümkündür. Bilgisi olmadan fikri olan, kendi gibi olanların dışında herkesi düşman gören insana, değerlerine saygısı olmayan ve her şeyi Terörize edebilecek kafa yapısına ulaşan “Yok Ediciler” bugün dünyayı kana bulayacak birer Maşa Terörist olarak kullanılmaktadır.

Gencecik canlara kıyan bu kan emicileri azmeddirenler de, yetiştirenler de, kullananlar da, en az tetiği çekenler kadar suçludur. Sevgiden yoksun, kapkara düşüncelerin insanlığa sürekli saldırmasının altında yatan en önemli etken Eğitimsizlik veya kapkara ideolojik eğitimdir.

Nasıl bir yurttaş yetiştirilmeli sorusu artık cevap bulmalıdır.

Ortaçağdan kalma karanlık bir zihniyetle din, mezhep, kültür, dil, ırk ayırımı ile yetiştirilen; siyasal iktidarın gücünü arkasına alarak hareket eden antidemokratik davranma hakkında sahip, sürekli ötekileştirici demeçlerle katliama davetiye çıkaranlar da bu suçun ortağı ve azmeddiricileridir.

Noel’e, yeni yıl kutlamalarına siyasal iktidarın ötekileştirici mezhep, din ayrılığını teşvik edici tutumu, söylemleri de bulaşmıştır.

Terör bir insanlık suçudur.

Kendi siyasal, politika düşüncelerini yaymak için insanları katleden düşünce hastalıktır. Bunun ortadan kalkması için bilimsel, laik, çoğulcu, demokratik eğitimle yetiştirilen yurttaşlara ihtiyaç vardır.

Başın sağ olsun Türkiye.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)