Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

0
165
15 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’de, Sağlık Bakanlığı önünde,
KTÖS, KTOEÖS, KTTB olarak “Okullarda alınması gereken Covid19 önlemleri” ile ilgili ortak basın toplantısı ve eylemi gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

COVID-19 Pandemisi hız kesmeden sürmektedir. İki yıla yakın zamandır salgın hızını kontrol etmek ve en az zararla bu süreci tamamlamak adına tüm dünyada çeşitli toplumsal ve bireysel tedbirler alınmaktadır.

Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinin çocuklarda yaşanan eğitim kayıplarının yanı sıra telafisi çok zor gelişimsel ve psikolojik sorunlara da yol açabileceğini gösteren bilimsel veriler, görüşler mevcuttur. Bu noktadan hareketle virüsle ve pandemi ile mücadelede elde ettiğimiz bilgi birikimi, tecrübe ışığında, ülkemiz verileri de gözetilerek KTTB, KTÖS ve KTOEÖS olarak hazırlamış olduğumuz COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzumuzun önemi daha da çok ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde ve okullarımızda artan günlük vaka sayıları nedeni ile uygulamada yaşanması muhtemel eksiklik ve aksaklıkların yerinde tespiti, gözlemlenmesi ve gerekli çözüm önerilerinin oluşturulması amacı ile 14.12.2021 tarihinde Lefkoşa Türk Lisesini ve Şehit Tuncer İlkokulunu ziyaret etmiş bulunuyoruz.

Yaptığımız ziyaret ve gözlemlerde:

– Dersliklerin öğrenciler arasında 1 metre fiziksel mesafe kalacak şekilde düzenlenmesine olanak veremeyecek kadar kalabalık olabildiğini ve etkin havalandırma yapılamayabildiğini

– Okullara, dershane ve kurslara öğrenci taşımacılığında belirlenen teker teker oturma, sürekli aynı koltuklara aynı öğrencilerin oturması gibi kurallara ve herkesin maske kullanması kuralına tam olarak uyulmadığını,

– Kantin, oyun alanı, koridorlar ve bahçe gibi ortak alanlarda öğrenciler arası temas azaltacak düzenlemelerin yapılmadığını,

– Tuvaletler ve lavaboların oldukça bakımsız ve yetersiz olabildiğini,

– Öğrencilerin tümünün maske kullanmadığını, kullananların bazılarının ise uygun vasıfta olmayan maskeleri ve uygun olmayan şekilde kullanabildiğini,

– Öğrenciler veya öğretmenlerin arasından COVID-19 testi sonucunda pozitif vaka saptanması durumunda testlere ulaşmada eğitimi sekteye uğratacak aksaklıklar olduğunu ve etkin taramaların yapılmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.

KTTB, KTÖS ve KTOEÖS olarak yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için okulların açılmasından aylar önce yaptığımız hazırlıklar ve sonucunda oluşturduğumuz kılavuz ile anlatmaya ve yol göstermeye çalıştık. İlgili bakanlıklar olan Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarıyla istişarelerde bulunduk, bilimsel yolu göstererek ortak akıl oluşturmak istedik.

        Yaptığımız incelemeler sonucunda tespit ettiğimiz problemlerin hemen hepsinin aylar öncesinden sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzumuzu oluştururken öngörülerek çözüm önerilerinin sunulmuş olması bilimsel aklın getirdiği bir örnek olarak önümüzdedir.

Bütün bu bilgiler ışığında;

– Okullarımızdaki salgın yönetiminin ülke salgın yönetiminden bağımsız olmadığının bilinciyle ülkemizdeki salgının şiddetini azaltmadıkça okullarımızın sürdürülebilir yüz yüze eğitime devam etmesini tehlikeye atıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu nedenle ülkedeki COVID-19 vakaları uygun denetim ve önlemlerle kontrol altında tutulduğu sürece okullarımız üzerindeki tehdit en az seviyede olacaktır.

– Ülkemizde vaka sayıları ve salgın yaygınlığı bakımından yüksek riskli bir dönemde bulunmamız nedeniyle okullarda rutin tarama testlerinin sıklıkla yapılması, pozitif vaka saptanması halinde uygun testlere ulaşımın kolaylaştırılması, görevli test merkezlerinin sayısının arttırılarak teste ulaşımın kolaylaştırılması gerekmektedir.

– Okullarımızda gözlemlediğimiz sınıf içi düzendeki eksiklikler (tekli sıra uygulamasıyla sağlanabilecek uygun mesafe, etkin havalandırma ve hijyen) zaman kaybedilmeden giderilmelidir. Sınıfların büyüklüklerine göre öğrenci sayıları belirlenmeli, gerektiğinde ek sınıflar ile desteklenerek kalabalık ortamlar oluşmasının önüne geçilmelidir.

– Okullarda sınıf içinde ve dışında maske kullanımı daha sıkı denetlenmeli, maske kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirmeler sıklıkla yapılmalıdır. Okul bahçesi, ortak alanları, sınıflar ve kantin gibi yerlere konu ile ilgili bilgilendirici ve uyarıcı nitelikte afişler asılmasını öneririz.

– Ortak kullanım alanları ve tuvaletlerde el hijyeninin sağlanması için kullanılması gereken dezenfektanların yeterli miktarda ve ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

– Taşımacılıkta sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzunda belirttiğimiz ve BHÜK’nin tavsiye ettiği şekilde uygun mesafe, etkin havalandırma ve hijyen koşullarına uyulmasının sağlanması için gerekli denetim ve yaptırımların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir yüz yüze eğitimin geleceğimiz için öneminin bilinciyle, eğitim ve COVID-19 pandemisinin yönetimi konusunda Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımızı birlikte çalışmaya davet ederiz.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB)

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)