SOYGUN DÜZENİNE DEVAM PAKETİ

0
191

Çok küçük bir azınlık olan ayrıcalıklı kesimlerin, ayrıcalıklılarına hiç dokunmayarak diğer kesimlerin haklarını sürekli budamaktadır. Kamusal hizmetler yok edilmekte, kurumları peşkeş çekilmekte, topluma “REFORM” adı altında ANKARA’DAN paket getirilerek Soygun Düzenine devam edilmektedir.

Bugüne kadar onlarca paket imzalanmıştır. Hiçbir paket ülkenin ekonomik yapısını düzeltmemiş, Kıbrıs Türk Toplumuna adalet, eşitlik, hukuk devletini getirmemiş, aksine eşitsizliği, vurgunu, soygunu, kayıt dışılığı, avantaları arttırarak Sosyal Devleti yok etmiştir.

Kukla hükümetlerce zorla uygulamaya sokulan paketler, toplumsal adaletsizlikleri artırarak, orta sınıfı yok ederek, tüm halkın hızla köleleştirilmesini, bir kısım bürokrat, siyasi ayrıcalıklı, soyguncu, mafya ve büyük sermayedarın ise korunmasını yaratmıştır.

CTP-UBP Hükümeti yine ülkesini, insanını kaosa, istikrasızlığa, yıkıma sürükleyen AKP’den talimat almak için Ankara’ya paket imzalamaya gittiğini açıklamıştır.

Yandaşlar, şirketler, cemaat dışında herkesi düşmanlaştıran, kamusal hizmetleri metalaştırıp zenginlere devreden; doktor, öğretmen gibi kadroları yok ederek kurumları özelleştiren, hastaneleri, okulları nitelikli hizmet veremeyecek hale sokan, içini boşaltan, eğitimi yobazlaştıran,  niteliksiz işlevsiz bırakan, sonra zenginlere devreden anlayış, AKP Paketleri ile Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomik tedbir gibi sunulmaktadır.

Soruyoruz:

  • Bugüne kadar imzalanan paketler gazinolara, kumarhanelere, gece kulüpleri sahipleri dışında hangi kesimlere yaradı?
  • Oteller, üniversiteler ve onlara bağlı medya patronları yaratılmadı mı?
  • İmzalanacak pakette sosyal adalet, sendikalaşma, toplu sözleşme hakkı olacak mı?
  • Adaletsiz göç yasası kaldırılacak mı?
  • Gasp edilen haklar geri iade edilecek mi?
  • GSMH’ dan her geçen gün payını arttıran zenginlerden vergi alınacak mı?
  • Geçinemeyen asgari ücretliye, sosyal yardım alana, çiftçiye, hayvancıya, çalışana yarayan bir şey bu pakette yer alacak mı?
  • Toplumunun refahını sağlayacak herhangi bir icraatı kapsayacak mı?
  • Paket içerisinde hakları budayan, var olan sendikalaşmayı da bitirmek isteyen, kamusal hizmetleri, kurumları tamamen niteliksizleştirip tüccara devreden zihniyetten başka bir şey olacak mı?
  • Ankara’dan gelecek yeni paketler, bomba niteliğinde yeni tahribatlar yaratacak mı?

 

Bilinmelidir ki bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin insanına fazlasıyla yetmektedir. Ne AKP, ne Taşeron hükümetlerin Paketleri, bu ülkeye Refah için gelmeyecektir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur.

Tamamen soygun düzenini bitirmek yerine Paketi çözüm olarak görenler, yollayanlar, imzalayanlar ve uygulamaya sokacak olanlar Kıbrıs Türk Toplumuna ihanet etmeye, soygun düzenini, sömürü düzenini devam ettirerek hukukun, adaletin, eşitliğin ve tüm değerlerin yok edilmesine neden olacaklardır.

Anti demokratik, baskıcı anlayışlarla, yanlı medya ve türlü algı yaratmalarıyla toplumun büyük çoğunluğu karın tokluğuna bile ulaşamayan kölelere dönüşmüş ve çok az sayıda zengin, mutlu asilzadeler cenneti yaratılmış bir soygun düzeni ile karşı karşıyayız.

Çantadan yine ne çıkarılacağı bellidir. Sömürüye devam edilecek, halktan, çalışandan, emekçiden kemerleri sıkılması istenecek, haklar budanacaktır.

PAKETİNİZ SİZE KALSIN EFENDİLER!!!

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)