Sendikal Platform: “Reddediyoruz!”

0
129

Sendikal Platform olarak, Koordinasyon Ofisi’ne karşı Reddediyoruz Platformunun, gençliğin dinamik katılımı ve desteği ile başlatmış olduğu eylem ve mücadele sürecini selamlıyor, tüm halkımızı bu mücadeleye omuz vererek sokağa çıkmaya çağırıyoruz.

Türkiye hükümetlerinin yıllardır gerek ekonomik ve siyasal alanda uyguladığı politikalar Kıbrıslı Türkleri hem kendi öz varlıklarından yoksun bıraktı hem de kendi geleceğimizin kendimiz tarafından belirlenmesine engel olundu. Gündemde olan Koordinasyon Ofisi ise yıllardır uygulanan ekonomik, siyasal ve manevi alanlarda Kıbrıslı Türkleri geleceksizleştirme siyasetinin kültürel ve sosyal alandaki en vahim yansımasıdır.

Ekonomik üretim alanında Kıbrıslı Türklere ait olan kurumlar teker teker batırılıp özelleştirilerek, elimizden alınırken; açılması planlanan Koordinasyon Ofisi ile Spor ve Gençlik dairesi, gençlik kampları, spor tesislerimiz, yurtlarımız toptan Türkiye tarafından ülkemize atanacak olanların işletmesine verilecek. Bununla da sınırlı kalınmayacak, söz konusu ofis ülkemiz kültürü ve gençliği ile ilgili projeler üreterek, etkinlikler ve aktiviteler organize edecek.

AKP’nin Türkiye’de iktidarını kültürel ve sosyal alanlarda kurduğu iktidar ilişkileriyle perçinlediğini hatırlarsak, “Türkiye’de ne varsa Kıbrıs’ta da olacak” cümlelerinin altında, Kıbrıslı Türk kültürünü, gençliğini ve geleceğini kurumlarıyla birlikte dönüştürme ve bu alanlar üzerinde de Türkiye’nin kontrolünün sağlanması yatmaktadır. Koordinasyon Ofisi anlaşması ile neler olacağını kısaca hatırlamakta fayda var:

 1. a) KKTC’deki Spor ve Gençlik daireleri işlevsiz bırakılacak.
 2. b) Tüm proje ve uygulamalar bu ofis tarafından belirlenecek.
 3. c) Ofisin başına Türkiye Cumhuriyeti’nden bir başkan atanacak.
 4. d) Ofis içerisinde çalışacak olan bütün personellerin istihdamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenecek.
 5. e) Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek yetkililere diplomatik dokunulmazlık verilecek.
 6. f) Tüm gençlik kampları ve yeni yapılacak kamplar ayrıca bu kampların işletmesi ofise devredilecek.
 7. g) Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin işletmesi bu ofise devredilecek.
 8. h) Projeler KKTC tarafında sunulsa da, ofis uygun bulduklarını uygulayacak.
 9. i) KKTC’de var olan yurtların ve ileride yapılacak olan yurtların irade ve izinleri bu ofise devredilecektir. j) Ofisin istediği tüm bilgileri KKTC devleti olarak vermekle yükümlü olunacak.
 10. k) Projelere veya ofisin çalışmalarına KKTC olarak hiçbir engelleyici şart konulamayacak.
 11. l) Bu anlaşma bir taraf tarafından iptal edilmediği her beş yılsonunda beş yıl daha uzayacak. Sendikal Platform olarak, Koordinasyon Ofisini reddediyoruz. Çünkü bu ofis bizleri sosyal, kültürel ve spor hayatında nefessiz bırakacak. Koordinasyon Ofisi gün geçtikçe daralan yaşam ve özgürce hareket etme alanlarımızın biraz daha daralması anlamına gelecektir. Bundan dolayı reddediyoruz! Çünkü bizler bu ülkede yaşayan insanlar olarak, kendi kültürümüz ve geleceğimiz üzerindeki söz hakkımızı ve irademizi hiçbir sömürgeci anlayışa devretmeyeceğiz.

Reddediyoruz çünkü bu topraklarda yetişen gençliğin geleceği, dışardan dayatma kurumların değil, gençlerin kendi özgür iradeleri tarafından şekillenecektir.

Reddediyoruz çünkü gençlik bizim, Kıbrıs bizim!

 

Sendikal Platform

(a)

Basın-Sen