Sendikal Platform olarak Hayat Pahalılığı Kesintisine Dava Açılması ile İlgili Basın Toplantısı