SENDİKAL PLATFORM: “FAŞİZME GEÇİT YOK!”

0
143

Hukuk devletlerinde basın ve ifade özgürlüğü en temel haklardan biridir. Bu hak, toplumların hiçbir baskı ve tehdide maruz kalmadan fikirlerini özgürce ifade edebilme, eleştirme ve sorgulayabilmeyi mümkün kılmaktadır.

Anayasamızın 24. Maddesi ile bu hak güvence altına alınmaktadır. Ancak görünen odur ki toplumumuzun kendini özgürce ifade edebiliyor olması bazı kesimleri rahatsız etmektedir. AKP ve yerli işbirlikçileri tarafından toplumumuzu sindirmek için despot- baskıcı yaklaşımlarla korku imparatorluğu yaratılmak ve muhalif olan tüm kesimlere gözdağı verilmek istenmektedir. Bilinmelidir ki adamızda örümcek ağı gibi örülen ve halkımızı abluka altına almaya çalışan bu anlayış, korkunun vücut bulmuş halidir. Bu korku düşünen, sorgulayan, eleştiren bir toplum korkusudur.

Yazdığı bir yazıdan ötürü, gazeteci Ali Kişmir’in 10 yıla kadar hapislik istemi ile yargılanması baskının ta kendisidir.

Basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan saldırılar ne yazık ki ne ilk kez ne de son kez olacaktır. İfade özgürlüğüne, basınımıza yapılan saldırılar insan hakkı ihlalidir; reddediyor, kınıyoruz!

          Basınımızın her türlü baskıdan uzak, özgür ve çağdaş bir ortamda meslek ilkelerine uygun olarak görevini yapacağı ve fikirlerini söyleyebileceği bir toplum yaratmak, “Aydın bir Toplum” un gereği ve en önemli unsurudur.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılmak istenen, itaatkar, biat eden, tek ses, tek düşünce anlayışına, korku imparatorluğuna GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Aydın, sorgulayan, eleştiren, gerçekleri görerek ifade eden, boyun eğmeyen, sindirilemeyen, mücadeleden vazgeçmeyen bir toplum için

HER TÜRLÜ BASKIYA KARŞI DURACAĞIZ,

YILMAYACAĞIZ, MÜCADELE EDECEĞİZ!

          Kimliğimize, değerlerimize, yaşam tarzımıza, inancımıza yapılan her türlü baskıyı, müdahaleyi REDDEDİYORUZ!

 

SENDİKAL PLATFORM