Sayın Nuran Direk ile “Düşünen Sınıf için Eleştirel Düşünme ve Okuma Yöntem ve Teknikler” Eğitimimiz Gerçekleştirildi

0
270

Sendikamız, eğitimimize, kültürümüze, değerlerimize, nüfus yapımıza, yasalarımıza karşı yapılan saldırılara, projelere, hedeflenen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan toplum modeline karşı çıkmakta mücadele vermektedir. Bu bağlamda, düşünen, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi için, bilimsel, demokratik, laik eğitim ve toplum yapısı için öğretmenlerimize yönelik eğitim çalışmalarından birini daha gerçekleştirmiştir.

25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında ‘Düşünen Sınıf için Eleştirel Düşünme ve Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi‘nin birincisi Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar için Felsefe Birimi Başkanı, emekli felsefe öğretmeni Sayın Nuran Direk tarafından öğretmenlerimize verilmiştir. 

Toplumların geleceğini belirleyen en etkili gücün eğitim olduğunun bilinciyle öğretmenlerimize yönelik bu eğitimlere devam edecek dogmatik eğitimle biat eden bireyler ve toplum yapısı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz.

KTOEÖS olarak eğitime katılan öğretmenlerimize ve Sayın Nuran Direk’e katılım ve katkısından dolayı bir kez daha teşekkür ederiz.

  

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)