ŞAİBELERLE DOLU RANT SİSTEMİ Mİ KURULMUŞTUR?

0
122

Öğrenci Taşımacılığı ve Okul Kantinleri hk.

Uzun süredir tartışılan, sıkıntılar yaşanan ve gelecekte çok daha büyük sıkıntılar doğuracak olan öğrencilerin taşınması ve okul kantinlerinin çalıştırılması konusunda yanlışlara devam edilmektedir. Geçmişte her iki konuda da çalışmalar yapılmış, Eğitim Bakanlığına yazılı önerilerde bulunulmuş ancak siyaset ve eğitim bakanlığı gerekli adımları atmamıştır.

Bugün öğrencilerimiz milyonlarca TL ödenerek taşınmaktadır, ancak bu güvenlikli bir şekilde yapılmamaktadır. Taşımacılık Tüzüğünün gerekleri yerine getirilmemesi yanında, Tüzükteki anomaliler büyük riskler oluşturmakta, eklenen maddelerle partizanlığa prim verilmektedir. Bugün hala bakanlar kurulundan taşımacılıkla ilgili kararın alınmaması ise şüphe yaratmaktadır.

Taşımacılığın kayıtlarından, araçların bakımına, mekanik yapısına, taşıma denetimi ve kontrolünden, öğrenci sayılarına kadar taşıma güvenliği ve birçok görev okul müdürlüğüne yüklenmektedir. Şoför, araba yaşı gibi kontroller yapılmadan ihale edilmesi ise Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Doğru dürüst denetimin bile yapılamadığı bu sistemsizliğin çocuklarımızı risk altına soktuğu gibi, bazı şirketlere ve kişilere rant sağladığı da bir gerçekliktir.

Aynı şekilde okul kantinlerinin kiralanmasında, işletilmesinde denetimin yapılmaması eksikliği, çocuklarımıza hijyenik, sağlıklı ve ucuz gıda sunabilecek kantinler yerine partizanlık ve torpil mekanizmasıyla kiralanan kantin yapısı ortaya çıkmıştır. Okul idarelerini tehdit eden, partili, torpilli, doğru dürüst katkı vermeyen kantinciler türemiştir.

Tek kuruşluk bütçe tahsis edilmeyen devlet okullarımızın kantin ihalelerinin ve anlaşma şartlarının okul dışında yapılması, okul idarelerine baskı ve telkin yapılarak kantinlerin devredilmesi ile birçok şaibenin yaşandığı açıktır.

Katılımcı bir anlayışın, şeffaflığın ve denetimin olmadığı, şaibelerin ortalıkta dolaştığı Taşımacılık ve Okul Kantinlerinin sağlıklı işletilmesi düzeninin kurulması, okullarımıza ve çocuklarımıza faydalı, güvenli bir şekilde hizmet vermesi yönünde bir gayret sarf edilmemesi, rant sistemi şüphelerini artırmaktadır. Eğitim Bakanlığına hiç zaman kaybetmeden şaibeleri ortadan kaldıracak adımlar atma çağrımızı yineliyoruz.

 

Zühre ÖZKARAMAN

Eğitim Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)