Sağlığımızı Tehlikeye Atarak Hazırlanan Genelgeye Uymama Çağrısı Yapıyoruz !

0
2312

Eğitim bakanlığı okulların bilim kurulu raporuna göre 15 Mayıs`tan sonra açılabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca genelgeyle okul idarecilerine 4 Mayıs günü ve 15 Mayıs`a kadar bakanlığın gerekli gördüğü günlerde okulda görev yapmak üzere çağrı yapmıştır.

Bakanlığa sormak isteriz;
1. Okul çalışanlarına (hademe, sekreter) veya göreve çağırdığınız idarecilere test yaptırdınız mı?
2. Okullarda salgının bulaşıp yaygınlaşmaması için hangi tedbirleri aldınız?
3. Sürdürülebilir hijyen koşulları sağlamak için bütçe ayırdınız mı? Bu koşullar sağlandı mı?
4. Bu salgın döneminde oluşturduğunuz birden fazla kurul var. Okulların açılmasıyla ilgili hangi bilim kurulu rapor verecek? Bu bilim kurulunda kimler vardır?
5. Geçen hafta sendikaları ayrı ayrı toplantıya çağırdınız. Yaptığımız toplantıda sağlık uzmanları, psikologlar, hatta sosyologlarla ve eğitim paydaşları sendikalarımızla ivedi bir toplantı yaparak okullarda ve eğitimde kararlar üretilmesinin gerekli ve önemli olduğunu belirttik. Ayrıca yasa emretmesine rağmen sendikalarımızla istişare etmediğinizi, sağlık örgütlerini de dikkate almadan tek yanlı kararlar ürettiğinizi belirttik. Bir kez daha işbirliği ve ortak çalışma önerisi yaptık. Ancak yaptığımız bu toplantıdan sonra yine yeni kararlar ürettiniz. Her şeyi bilirim, bildiğimi yaparım, yasa tanımam mantığıyla hareket ediyorsunuz. Bu mantığın felaketle sonuçlanabileceğinin farkında mısınız?

UBP-HP hükümetinin sağlık bakanı da bu ülkede yeterli test yapılmadığını bizzat açıklamıştır. Yeterli test yapılmadan, gerçek vaka sayısı bilinmeden, sağlıkta yeterli donanım ve organizasyon sağlanmadan, sağlık uzmanlarının söylediklerine kulak tıkayarak açılım kararı alan hükümetin bu kararı siyasi ve ‘ticaridir’. Böyle bir ortamda okul açıp göreve çağırmak insan hayatını tehlikeye atmak demektir.

Okul idarecilerimize test yapılmadan, gerekli sağlık tedbir ve koşulları sağlanmadan, sağlığımızı tehlikeye atarak hazırlanan bu genelgeye uymama çağrısı yapar, hükümeti ve bakanlığı sağduyuya davet eder, sağlık uzmanlarının söylediklerini dikkate almaları gerektiğini vurgular, demokratik katılımcılıkla kararların alınması gerektiğinin altını çizeriz.

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)