Öğretmenlerimize Duyuru

0
1580

Değerli Öğretmenlerimiz,

Sizinle birlikte çıktığımız bu yolda, mücadelemizi yine birlikte sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Toplum sağlığını,  okul güvenliğini sağlamak ve  birçok ülkede en riskli meslek grupları arasında olduğu kabul edilen eğitim emekçilerinin aşılanması için  haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Defalarca, yetkililer tarafından, bugün – yarın diye söz verilmesine karşın, ne yazık ki, hala  eğitim emekçilerinin aşılanması ile ilgili somut bir adım atılmamış, verilen sözler yerine getirilmemiştir. Aşılanma olmadan yüz yüze eğitim olmayacağı ile ilgili talebimizden ne bugün ne de ilerleyen süreçte vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgularız.

Önümüzdeki eğitim yılı başlamadan önce bugüne kadar ihmal edilen sağlık ve güvenlik tedbirleri ve eğitim-öğretime yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmalıdır. Zamanında alınmayan veya tek taraflı, anlık kararların eğitime zarar verdiği gerçeği birçok kez ispatlanmıştır.

24 Ağustos 2020’den beri öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz, denetmenlerimiz ve uzmanlarımız gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim sürecinde olağanüstü emek harcayarak, öğrencilerimizin mağdur edilmemesi için üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Genelde hükümet, özelde Eğitim Bakanlığının, neredeyse hiçbir katkısı olmadan, sadece öğretmenin özverisi ve emeği sayesinde devam eden uzaktan eğitim/öğretim faaliyetlerinin ölçme-değerlendirme  gibi çok önemli bir boyutu bulunmaktadır. Bazı okullarda, belirli seviyelerde bulunan öğrencilerin  uluslararası sınavlarını ve tüm 12. sınıf öğrencilerinin de okul sınavlarını yüz yüze yaparak, gelecekteki eğitim hayatlarını belirleyecek ölçme/değerlendirme süreçlerinden geçmeleri gerekmektedir.

Öğretmenlerimiz, yüz yüze sınavların yapılabilmesi ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması  için yine özverisini ortaya koyacak ve bu bilinçle hareket edecektir. Ancak bu süreçte sınavların güvenli bir ortamda yapılması, gereken önlemlerin sadece kâğıt üzerinde değil gerçek anlamda da alınması ve uygulanması zorunluluğu vardır (sınıflarda öğrenci sayısının 10 kişiyi geçmemesi, sınav sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulması, sınıflarda 1 gözetmen bulunması, 5 metrekareye 1 öğrenci düşecek şekilde sınıfların düzenlenmesi, bir okulda vaka çıkması durumunda nasıl bir yol izleneceği, kronik hastalığı olan veya hamile olan öğretmenlerimize görev verilmemesi vb).  Bu görevi yerine getirmesi gereken Eğitim Bakanlığı yetkilileridir.  Bu önlemlerin  alınmasında da, uygulanmasında da takipçisi olacağımızın altını çizeriz.

Vaka artışından dolayı yüz yüze sınavların güvenli bir şekilde gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceği konusunda sıkıntı yaşandığı takdirde,  Eğitim Bakanlığı yetkililerinin 5 No’lu Genelgesinde yer alan 3. değerlendirme dönemindeki yöntemleri de kullanabileceği açıktır.

Aşı olmadan okulları açmayacağını birçok kez söyleyip gereğini yapmayanlara rağmen toplumsal duyarlılığımız, öğretmen hassasiyeti, toplumun, velilerin, öğrencilerin, eğitim emekçilerinin sağlık ve güvenliklerinin korunması amacı ile bugüne kadar verdiğimiz mücadele bundan sonra da sürecektir.

KTOEÖS olarak sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuz gibi, öğretmenlik mesleğinin getirdiği vicdani sorumluluk haklı mücadelemizde bizlere her zaman rehber olacaktır.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)