Öğretmen ve Öğrenciye Adaletiniz Bu Mu?

0
139

Anayasa’ya göre:

Madde 59 – Öğrenim ve Eğitim Hakkı

(1) Kimse öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz
(7) Devlet maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.

Madde 8 – Eşitlik

(1) Herkes hiçbir ayırım gözetmeksizin Anayasa ve yasa önünde eşittir. Hiç bir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
(2) Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadır.
(3) Ekonomik bakımdan güçsüz olanları Anayasa ve yasalar ile elde ettikleri, edecekleri kazanımlar, bu madde ileri sürülerek ortadan kaldırılamaz.

Anayasa bir toplumun sözleşmesi iken yasalarla veya tüzüklerle sırf yürütme erkini elinde tutuyor diye, hükümet olmuş diye Anayasayı ortadan kaldırmak ancak bu ucube rejimde olur.

Göç Yasası niteliğinde bir yasayı uygulamaya devam edeceksiniz ve öğretmenleri falan tarihte girdi diye köle yapacaksınız; bir tüzükle bir kısım öğrencileri Oxford’da, Cambridge’de Imperial’da, Massachusetts’de, Harvard’da, ABD, İngiltere, İsviçre, Almanya, Fransa gibi ülkelerde okuyor diye burssuz bırakacaksınız. Halkın, adaletin hükümetiymiş gibi de hiç sıkılmadan konuşmaya devam edeceksiniz.

CTP-DP Hükümetine sesleniyoruz: Bu yasayı belki siz yapmadınız. Şu anda erksiniz ve bu adaletsizliğe, ayrıcalığa, etik olmayan uygulamaya devam ediyorsunuz. Gerekçeniz ne isterse olsun, insani ve ahlaki olmadığı gibi Anayasa’ya aykırılığı net olan (Anayasa Mahkemesi hayır dese bile) bu ayrımcılığa devam ederek suç işliyorsunuz.

Ey Halkın Vekilleri! Sizler de partiliyim deyip sinerek aynı suçu işliyorsunuz. Bunu vicdanınız ne kadar daha kaldıracaktır? Bundan hiç mi rahatsız olmuyorsunuz?

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu a.