Öğretmen Kadrolarını Eksilterek Eğitimde Niteliğin Artırılması Mümkün Değildir

Eğitim Bakanlığı, eğitimde, okullarda bizzat yarattığı kaosu büyütmeye, birtakım politikalarla eğitimin niteliğini baltalamaya devam etmektedir. Okul binalarının depreme dayanıklılığının artırılması, güçlendirilmesi konusu hala daha sürünceme ve belirsizlik boyutundadır. Eylül’de tüm binaları güçlendirilmiş ya da yıkılıp yeniden yapılmış bir okulumuz olacak mı, pek mümkün görünmüyor ki konteyner planları şimdiden yürürlüktedir. 26/07/24 tarihinde teklifleri alınacak toplam 47 … Öğretmen Kadrolarını Eksilterek Eğitimde Niteliğin Artırılması Mümkün Değildir okumayı sürdür