Öğretmen Haklarının Budanmasına İzin Vermeyeceğiz

Öğretmen haklarının budanmasına yönelik hazırlanan “Kol Denklikleri  Değişiklik Tüzüğünün”  Yüksek Danışma Kurulunda görüşülecek olmasından dolayı, 22 Haziran 2022, Çarşamba günü 16:00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eylemimiz gerçekleşti.