Neden Eylemdeyiz ?

0
1415

Değerli Öğretmenlerimiz, Velilerimiz ve Öğrencilerimiz,

 

Pandeminin ortaya çıkışından bugüne kadar eğitimi yönettiğini zanneden zihniyet günübirlik, bilimsel olmayan, plansız, programsız hareket ederek eğitimde eşitsizlikleri derinleştirmiş, sorumluluk almak yerine tüm yükü eğitim çalışanlarının üzerine yıkmıştır.

 

Uzaktan eğitime 1 yılın sonunda bile  ancak %85 oranında erişim sağlanmış, Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan moodle eğitim portalı öğretmenlerimizin ve denetmenlerimizin tüm katkılarına rağmen geliştirilmemiş, fakat ithal EBA’ya milyonlarca lira aktarılmıştır. Müfredat seyreltilmemiş, devam-devamsızlık, sınıf geçme sınav tüzüğü, disiplin tüzüğü, yasal çerçeve oluşturulmamış, seçmeci-elemeci sınavlar kaldırılmamış, internet alt yapısı yetersiz bırakılarak serverler çoğaltılmamıştır. Olası kapanma döneminin devamı halinde karnenin nasıl verileceği bile ortaya konmamıştır.

 

Okulların kapanmasını doğru bulmadığını açıklayan Eğitim Bakanı, birkaç gün sonra okulları kapatmış, gazinoların açılmasına bağlı olarak vakaların patlamasını seyretmiştir. Önce, “Eğitim çalışanlarının sokağa çıkması toplumun en az yarısı eder, aşılanma olmadan okullar açılamaz” demiş, kısa bir süre sonra yüz yüze eğitimin aşısız başlayacağını açıklamıştır. Evi, hem okul hem işyeri durumuna gelmiş, ailesine, çocuklarına zaman ayıramayan öğretmenlerimiz günübirlik kararlarla belirsizlikler ve kaos içerisinde yalnız bırakılmış, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencileri için çırpınmış,  gece geç saatlere kadar öğrencilerine materyal gönderme, ödev kontrolü yapma gibi ağır yük altında ezilmiştir. Bu stres ortamında çok daha fazla enerji harcayan öğretmen “mali getirisi yoktur” şeklinde ifadelerle Sağlık Bakanı gibi yetkililerce hakaretlere maruz kalmıştır. Öğretmene sahip çıkması gereken Eğitim Bakanı ise tüm bunları ne yazık ki sessizce seyretmektedir.

 

  1. sınıfları yüz yüze eğitime çağıranlar, aylarca uyarılarımızı dikkate almayanlar; bilmelidir ki:

 

  1. Pandemiden dolayı seyreltilmiş olarak sadece 19 gün eğitim süresi kalmıştır. Uzaktan eğitimle bu sürenin iki katından fazla bir süre ile daha çok soru çözme, daha çok ders yapma imkanı olacaktır.
  2. sınıflar dışında da uzaktan eğitime devam edecek olan öğretmenlerimiz okullardaki internet yetersizliğinden dolayı, 12. sınıflar dışındaki derslerini yapamayacaktır.
  3. Özellikle A Level, GCE öğrencileri sadece sınav sonuçlarını yollamayı beklemekte, okula ders işleme amacıyla gelmek istememektedir.
  4. Yıllardır Nisan-Mayıs aylarında 12.sınıf öğrencilerine üniversite sınavlarına odaklanmaları için izin verilmektedir.
  5. Yüz yüze eğitimde olası pozitif, temaslı öğretmen ve öğrencilerin ders kayıpları karantina, tedavi süreçleri, olası bulaş gibi etmenlerden dolayı uzaktan eğitime göre daha çok kayıp riski taşımaktadır.
  6. Farklı bölgelerden gelecek öğrencilerin, taşımacılıkta ve okul içerisinde bir araya getirilecek olması artan vakaları tetikleyecektir.
  7. Sadece 12’lere uygulanan bu prosedür meslek liseleri, 5.ve 8. sınıflar ile diğer sınıflar arasında eşitsizlikleri derinleştirecektir.
  8. Farklı alanlara yönelen çocuklara tüm dersleri tekrar vermek anlamı olan bu karar öğrencilerin okulda tüm dersler yerine dershanelerde belli derslere yönelmesini getirecektir. Bu durum dershane patronlarına yarayacaktır.

 

     Değerli Öğretmenlerimiz, Velilerimiz, Öğrencilerimiz ve Halkımız,

 

Konuyu birçok yönden değerlendiren KTOEÖS Yönetim Kurulumuz 29 Mart 2021 tarihinde 12. sınıfların eğitim çalışanları aşılanmadan, hiçbir hazırlık yapılmadan, öğrencilerin görüşü dahi alınmadan yüz yüze eğitime başlama kararını, bu kararın hazırlığı niteliği taşıyan PCR test uygulamasını KABUL ETMEME KARARI ALMIŞTIR.

 

Bununla birlikte öğrencilerimizi ve velilerimizi mağdur etmemek için uzaktan eğitime DEVAM ETME KARARI almıştır. Konu ile ilgili olarak KTOEÖS-KTÖS ortak yazısıyla Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı görüşmeye davet edilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

              Tahir GÖKÇEBEL

                                                                  Başkan

            Yönetim Kurulu a.