Muhteşem İkiliye Soruyoruz: Bu Para Nereden Bulundu ?

0
113

 

 

Kaynak yok diyen CTP-BG  –  DP-UG Hükümeti kaynakları yaratılan bu ucube rejimde ayrıcalıklılara peşkeş çekmektedir. Özellikle TC elçiliğinin misyonerlik faaliyetlerine, onun yandaşlarına ve besleme bürokratlarına ve kukla hükümetlerine kaynak sınırsızdır.

Anayasamıza, yasalara aykırı olarak TC elçiliğinin kukla hükümetlerimize Misyonerlik faaliyetlerinin icra edilmesi için açtırılan külliyede, ayrıcalıklı uygulamalara devam edilmektedir. Halkın Potin kutularına saklanan paraları ideolojik, misyonerlik, bölücülük faaliyetleri için kullanılmaktadır.

Devlet okullarına tek kuruş bütçe ayrılmamaktadır. Oysa devlet okullarına giden çocukların hepsi anayasaya göre eşittir ve 18 yaşına kadar PARASIZ, EŞİT eğitim hakkına sahiptir. Böyle olmasına karşın sadece Haspolat İlahiyat Kolejine giden çocuklar beleş yurtlarda kalacak, beleş taşınacak, beleş yemeklerini yiyeceklerdir. HSİK öğrencileri şubat tatilinde gruplar halinde (4 parti yaklaşık 120 öğrenci) TC’ye gezmeye götürülecektir. Yiyecek, kalacak, yatacak, uçak masrafları dahil her öğrenciye yaklaşık 1000 TL’den fazla harcama yapılacaktır. Bu rejimi kuranlar, onu yönetenler rejimi ayakta tutmak için, ayrıcalıklılara sınırsız kaynak ayırmakta geniş kesimleri ise aşlığa, sefalete itmektedir. Deli Dumrul bile zenginden alıp fakire verirken, TC Elçiliği ve kukla hükümeti fakirlerin cebinden Hırsızlayarak, ayrıcalıklılara peşkeş çekmektedir.

 

Soruyoruz bu para Nerden bulunmuştur?

Paketi dayatan ve onu uygulayan bu muhteşem ikili, bir yandan Devlet okullarına öğretmen yollamayarak halkın çocukları öğretmensiz bırakan diğer yandan bazı şirketlerin vergi borçlarını silendir. Bir yandan üçlü kararnameleri atamaya devam eden, kayıt dışı ekonomiyi yaratan hırsızları koruyan, devleti kurultay istihdamları yaparak zarara uğratanların önünü açan diğer yandan gençleri işten atan aynı ikilidir.  Kıbrıs Türk Toplumuna ait kaynaklar yağmalanmakta, heba edilmekte, batırılmakta, peşkeş çekilmektedir. Off-shore bankalar, gazinolar, kumarhaneler, gece kulüpleri bet ofisler, oteller, yabancı okullar, yabancı üniversiteler bu ülkenin kaynaklarını sanki tüketmek için dizayn edilmişlerdir. Kurulan bu rejim Kıbrıs Türk Toplumunu fakirleştiren, top yekün göçe zorlayan bir hale gelmiştir.  Sorulması gereken hiş kimseye hesap sormayan, ekonomideki kaçakları durduramayan bu ikili zavallı halkı “yolunacak gaz” durumuna döndürmüştür.

Bu ikilinin yasaları da sadece bazılarına çalışmaktadır. Bu gün okullar öğretmensiz öğretmenler işsizdir. Bu gün aynı branşlarda yüzlerce öğretmen işsiz varken TC den getirilen öğretmenler istihdam edilmiştir. Sadece öğretmenlere kadro verdim, geçiciliği kaldırdım denilerek halk kandırılmaktadır. Orta öğretimde 51 öğretmen, 7 müdür, 10 müdür muavini, 33 atölye şefi, 210 bölüm şefi, 31 hademe, 11 sekreter eksik bulunmaktadır. Bu rejimde misyonerlik faaliyetlerine hizmet etmeyen halkın çocuklarının gittiği okullar, yani devlet okulları kaderine terk edilmiştir.

Bu muhteşem ikili GÖÇ YASASI ile mesleğe 1.900 TL’ye başlayan, geçinemeyen, sürünen öğretmenler yaratmışlardır. Hayat pahalılığı daha düşük olan TC’deki öğretmenlerin bile daha iyi durumda olduğu gizlenmektedir. (TC’de daha az ders yükü ile öğretmenler diğer tahsisatları ve ek ders ücretleri dışında 2325 TL ile mesleğe başlamaktadır.)

Öğretmenler yasasının 100(3). Maddesine ve 2012 savcılık görüşüne rağmen TÜM öğretmenlere hazırlık ödeneği ödenmemiştir.  Geciktirilmiş münhallerin ataması kastlı olarak 17 şubatta yapılmış 62 öğretmenin 15 günlük maaşı gasp edilmiştir. Ocak sonu atanması gereken öğretmenler geç atanarak barem içi artışları 1 ay çalınmıştır. Geçici çalıştırılan 100 civarı öğretmen durdurulup 17 Şubat’ta torpilliler işe alınacak ve 15 günlük maaşları gasp edilecektir. Üniversite öğrencilerinin aylardır bursları ödenmemektedir.

Bu hırsızlığı yapanlar ve göz yumanlar istedikleri zaman kaynak nasıl bulacaklarını göstermişlerdir. Niyetlerini deşifre etmişlerdir. Buna boyun eğmeyeceğiz.

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu a.