KTOEÖS ve PEO’dan Ortak Deklarasyon

0
119

15 Ocak 2019 KTOEÖS ve PEO, iki örgütün arasındaki temaslar ve ortak faaliyetler çerçevesinde bir araya geldiler.

İki örgüt emekçilerin kapitalist sistemin derin krizinin yol açtığı ağır sonuçlar ve çalışanların haklarına karşı yapılan saldırılarla, emperyalist müdahaleler ve savaşlarla, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle, göç ve çevrenin tahribatıyla karşı karşıya olduklarını kaydederler.

Küresel ekonomik kriz ve yol açtığı sonuçlar Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını, neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı mücadelelerini ve aralarındaki dayanışmayı yoğunlaştırma gereksinimini daha da önemli kılmıştır.

Gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs sorunundaki mevcut durum hakkında iki örgüt arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Üzerinde antlaşmaya varılacak barışçıl çözüme götürebilecek tek yolun görüşmeler yolu olduğu açıkça bellidir.

Müzakere süreci kesintiye uğradığı yerden derhal yeniden başlamalıdır ve iki tolumun liderleri BM Genel Sekreteri Sayın Gutteres’in Crans Montana’da sunduğu çerçevede çözüme ulaşılması için ciddiyet ve kararlılıkla yaratıcı bir biçimde çalışmalıdırlar.

PEO ve KTOEÖS, BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü hedefine bağlı kalmaya devam etmektedirler.

İki örgüt sendikal hareketin yıllardır savunduğu ilke ve değerleri içerecek bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerdir.

Çözüm birleşik çalışma ilişkileri ve istihdam sisteminin, birleşik ücret ve ödenek sisteminin ve birleşik sosyal güvenlik planının uygulanması için gerekli tüm önkoşulları içermelidir.

PEO ve KTOEÖS gerçekleştirdikleri görüşmede çalışanlar arasında yeniden yakınlaşma çabasının dostluk, işbirliği ve dayanışma atmosferinin güçlenmesine ve temel hedef olan Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunan ortak faaliyetlerini yoğunlaştırma gereksinimi üzerinde hem fikir oldular.

Emekçilerin hareketi olarak Kıbrıs’ın taksimi fikri ile uzlaşmamız asla söz konusu olamaz.

Örgütlerimiz yurdumuzun geleceği hakkında ayni kaygıları paylaştığımız iki toplumun diğer ilerici örgütleri ile işbirliği içerisinde çözüm ve yeniden birleşmiş, barış ve güvenlik içerisindeki bir vatanda barış içerisinde bir arada yaşama fikrinin ilerletilmesi için halkı harekete geçirme hedefi ile inisiyatifler üstlenerek ortak faaliyet ve çalışmalarına devam edeceklerdir