KTOEÖS – KTÖS: “Özel Eğitim Yasası Yok, Öğretmen Yok = ENGEL VAR!”

0
115

KTOEÖS ve KTÖS olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Meclis Önündeyiz….Çünkü Hala Özel Eğitim Yasası yoktur! Çünkü Genel Ortaöğretim Okullarında Özel Eğitim Öğretmeni yoktur! Çünkü İlköğretim Okullarında Rehber ve Psikolojik Danışman Öğretmeni yoktur! … Yetkililer Engel Olmaya Devam Ediyor ! …


3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeni ile adamızın kuzeyinde başta eğitim olmak üzere engellilerin yaşadığı sorunları dile getirmeyi bir görev bilmekteyiz.

Özel gereksinimli bireylerin eğitim alma hakkını düzenleyen yasa yapılması konusunda gerek sendikalarımız, gerekse engelli örgütlerinin uğraşları siyasilerin sorumsuz davranışları yüzünden boşa çıkarılmaktadır.

Bugüne kadar sekize yakın yasa yapılarak meclise gönderilmiş, fakat meclis gündemine alınıp, geçirilememiştir. Yasada eksikler olmasına rağmen, yasa yokluğu nedeni ile orta dereceli okullarda okuyan engelli bireylere hizmet verecek öğretmen atanamamış, ilkokullarda ise verilen hizmetler yetersiz kalmaktadır. Şu anda acele ile hazırlanıp bakanlar kurulunda onaylanan bir yasa meclisin gündemine hala alınmamıştır. Bu yasanın birçok eksiği meclis alt komitesinde görülmesine rağmen, meclis genel kuruluna sunulmamış, seçim olması durumunda bu yasa da kadük olacaktır.

Covid-19 pandemisinin yaşandığı günlerde yasa eksikliği nedeniyle idari konularda çok büyük sorunlar yaşadık. “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” aldığı yanlış kararlarla çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarımızın hayatı riske atılmıştır. Çocuklarımızın ve kendi hayatlarının riske sokulmasını protesto eden öğretmenlerimize ise astronomik maaş kesintisi yapan Eğitim Bakanlığı bu davranışı ile öğrencilere ve öğretmenlere olan saygısının düzeyini bir kez daha göstermiştir. Pandeminin devam ettiği bu günlerde özel eğitim okullarımızın malzeme ve altyapı eksikleri devam etmektedir.

Ülkemizde yaklaşık 300 özel öğretmeni ve 600 civarında rehber psikolojik danışman olmasına rağmen, istihdam yapılmayarak, gençlerimiz işsizliğe mahkum edilirken, siyasi nedenlerden dolayı Türkiye’den rehber psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni getirilmekte, Euro maaş ödemesi ve çift maaşla bu öğretmenler okullarımızda görevlendirilmektedir. Bu haksız çifte standart uygulaması özel eğitim öğretmeni ve rehber psikolojik danışmanlık alanında yetişmiş gençlerimizi işsizliğe ve göçe zorlamaktadır. Türkiye’den gelen öğretmenlerin kadro olmayan yerlere ve Eğitim Bakanlığı’na görevlendirilmeleri ise tam bir yasadışılıktır. Mağusa’da bulunan Nadir Çocuk Yurdu şu anda kapalı olmasına rağmen, buraya bile öğretmen görevlendirilmesi yapılması siyasetin kokuştuğunu göstermektedir.

Özel gereksinimli öğrencilerimizin hayata atılarak, üreten birer birey olması hedef olmalıdır ve bu amaçla bireylere iş imkanı verilmesi devletin asli görevlerindendir.

Siyasetçiler engelli bireylerin gereksinimleri ile ilgili eşitlik ve insan hakları bağlamında hareket etmeli, somut adımlar atarak sorunları çözmelidirler. Özel gereksinimli bireylerin eğitim alanında ve günlük yaşamdaki sorunları ve çözüm önerileri sadece özel günlerde konuşulmamalıdır.

Engelsiz bir yaşam için sendikalarımız sorunları dile getirmeye devam edecek ve engelli vatandaşlarla ailelerinin yanında durarak dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltecektir.

Saygılarımızla.

 

Tahir Gökçebel                                                                                         Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı                                                                        KTÖS Genel Sekreteri