Kıbrıs Türk Toplumunu Baskı ve Tehditlerinizle Sindiremeyeceksiniz!

0
239

Geçtiğimiz aylarda Ali Bizden ve Ahmet An’ın “güvenlik gerekçesi” nedeniyle Türkiye’ye alınmaması ve sınır dışı edilmesinden sonra, 10 Ekim 2021 Pazar günü Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir aynı gerekçe ile Türkiye’ye alınmayıp sınır dışı edilmiştir. Yıllardır Kıbrıs’ta yaşama ve var olma kavgası veren Kıbrıslı Türklere AKP tarafından yapılmak istenen nedir? Bu baskı, tehdit ve korkutma politikaları anlaşılamaz, açıklanamaz ve kabul edilemezdir. Bir basın emekçisinin ortaya koyduğu siyasi görüşleri nedeniyle, “garantör devlet” sıfatını taşıyan ülkeye sokulmaması ve sınır dışı edilmesi, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile örtüşmemektedir.

Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralandığı dönem de dahil, 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk toplumu bu topraklarda her tür zorbalığa, saldırıya karşı direnmiş ve dik durmuştur. Kıbrıs Rum liderliğinin yaptığı gibi bu toplumu yalnızlaştırmak, umutsuzluğa itmek hangi amaca hizmet etmektedir?

Kıbrıslı Türkler laik, demokratik, çağdaş toplum yapısıyla

 bu topraklara kök salmıştır.

Baskı ve tehditle ne değerlerinden, ne yaşam biçiminden,

 ne de yurt severliğinden vazgeçmeyecektir.

 

KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, tüm devlet erkanına sormak isteriz:

–          Aydınlarımıza, gazetecilerimize yapılan bu zorbalıklar karşısında sessiz kalmak bu topluma ihanet etmek değil midir?

–          Farklı seslerin çıkmadığı, muhalif tüm kesimlerin susturulduğu bir toplum yapısı mı yaratmak gailesindesiniz?

–          Türkiye’ye alınmayacak kişiler listesinde başka kimler yer almaktadır? Bu listenin oluşturulmasında kimlerin katkısı olmuştur?

Bu yapılanların esasta Kıbrıs Türk toplumunun tamamına yönelik bir hakaret olduğunu, bu tutumla Kıbrıslı Türklerin sindirilemeyeceğini, susturulamayacağını, her geçen gün başta eğitim sistemimiz olmak üzere laik, demokratik, çağdaş yaşam biçimimize, inancımıza yapılan müdahaleler karşısında mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgularız.

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)