Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Direniyoruz, Yeniden Birleşme için Mücadele Ediyoruz

0
69

1may1

1 Mayıs 2015 Ortak Bildirge

Kıbrıslı emekçiler olarak, dünya çapında emekçilerin mücadele ve dayanışma gününü, tüm dünyada işçi sınıfıyla birlikte kutluyoruz.

1940’lı yıllarda verdikleri ortak çetin sınıfsal mücadelelerle sosyal güvenlik, sekiz saatlik çalışma günü, örgütlenme hakkı gibi Kıbrıs işçi sınıfı açısından temel kazanımların elde edebilmesini başaran Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü işçileri saygıyla anarak, işçilerin Kızıl 1 Mayıs’ını kutluyoruz.

1 Mayıs 2015’te ülkemiz emekçileri, önemli olaylarla karşı karşıya bulunuyorlar.

Sosyoekonomik alanda hem Kıbrıslırum, hem Kıbrıslıtürk emekçiler sert neoliberal politikaların sonuçlarını yaşıyorlar.

Güneyde emekçiler ve toplum Anastasiadis hükümetinin Troyka ile üzerinde anlaştığı ve ekonomik durgunluğa, işsizliğin ve yoksulluğun dramatik bir biçimde artmasına, eğitim-sağlık ve sosyal devlette kesintilere götüren memorandumun uygulanmasının sonuçlarını yaşamaktadırlar.

Kuzeyde Türkiye tarafından dayatılan neoliberal kemer sıkma politikalarının sonucu olarak emekçiler benzer bir durumu yaşamaktadır.

Küresel ekonomik kriz ve yol açtığı sonuçlar Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin ortak sınıfsal çıkarlarını daha net  göstermektedir. Ve neoliberal kemer sıkma politikalarına ve emekçilerin kazanımlarını yok edilmesine karşı çalışanların mücadelelerini yoğunlaştırmaları gerektiğini  açıkça göstermektedir.

Bu politik ve ekonomik koşullarda, Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesinin doruktaki öncelik ve acil gereksinim olmaya devam ettiği görüşündeyiz.

Bizi barışçıl ve üzerinde anlaşmaya varılacak çözüme götürebilecek tek yolun görüşmeler yolu olduğu nettir. Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi bölgedeki  yabancıların değil; Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ve ilkeler temelinde varılacak bir çözümü hedeflemesi gereken müzakereler sürecini ilkesel olarak desteklemektedir.

Süre giden durgunluk çözümden yana işlememektedir.Aksine statükoyu cesaretlendirdiği gibi  bölünmeye de destek vermektedir

Ülkemizi ve halkımızı yeniden birleştirecek, karşılıklı olarak kabul edilebilecek adil bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmemiz için iki lideri bugüne kadar üzerinde anlaşmaya varılmış olanlar temelinde iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz.

Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasal eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümüne ulaşma çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam ediyoruz. Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız ve askersizleştirilmiş, Kıbrıslıların tümünün ortak vatanı olacak, üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözüme ulaşma çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam ediyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin muhtemelen yeniden başlaması Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin ortak eylemlerinin yoğunlaştırılması ve güçlendirilmesi aynı zamanda milliyetçiliğe, şovenizme ve bölünmeye karşı mücadele görevini gündeme getirmektedir.

Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, Kıbrıs’ın tüm emekçilerini ülkemizin sınıf sendikacılığı hareketinin etrafında bir araya gelmeye çağırıyoruz.

  • Troyka’nın ve Türkiye’nin memorandumlarına karşı,
  • Çalışma koşullarının düzensizleştirilmesini, özelleştirmeleri, sosyal devletin ortadan kaldırılmasını dayatan kemer sıkma politikalarına karşı,
  • Kapitalizmin Irkçı, Cinsiyetçi, etnik her türlü ayrımcılığına karşı
  • Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin kazanımları ve sosyal kazanımları korumak için,
  • Kıbrıs sorununun çözümü, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için

birlik içinde mücadele edelim.

DSF üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES ve KOOP-SEN tarafından organize edilen ve 1 Mayıs 2015 Cuma günü saat:19.00’da Ara Bölge’de Ledra Palas karşısında gerçekleştirilecek olan bu yılki ortak 1 Mayıs kutlaması Kıbrıs’ın emekçilerinin birlik ve direniş mesajını Kıbrıs’ın bir ucundan diğer ucuna güçlü bir şekilde göndermektedir. Ortak etkinliğin yapılacağı yere daha öncesinde yapılacak mitinglerden yürüyüşler gerçekleştirilecektir.

Kemer sıkma politikalarına karşı direniyoruz, yeniden birleşme için mücadele ediyoruz.