İngiliz Okulu Personel Sendikası (ESSA) ile Dayanışma İçerisindeyiz ve Mücadelelerini Destekliyoruz

0
142

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) olarak 28 Haziran 2022, Salı günü İngiliz Okulu Personel Sendikası (ESSA) Sendika Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik yapılan tehdit ve saldırılara karşı gerçekleştirilen eyleme katılarak dayanışmamızı belirttik.


 

DEV-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS’den ESSA ile dayanışma açıklaması:

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İngiliz Okulu Personel Sendikası (ESSA) Sendika Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik tehdit ve saldırıları şiddetle kınamaktadır.

Lefkoşa İngiliz Okulu öğretmenleri bugün yeni bir protesto ve iş bırakma eylemi yaparak, yönetimin müdahalesi ve yaptırımı olmadan sendikalaşma haklarını talep ederek Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyor. İngiliz Okulu’ndaki öğretmenler sendikasının sorunlarının yaklaşık 8 ay önce Müdürlüğün öğretmenler sendikasının istihdam koşullarının iyileştirilmesini talep eden eylemini engellemeye çalışmasıyla başladığını hatırlırız.
Başkanlığını askıya alarak sendikayı susturmaya, içişlerine ve sendikanın işleyişine müdahale etmeye yönelik kabul edilemez ve kınanması gereken müdahalelere bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.

Ne yazık ki İngiliz Okulu’nda hala daha Orta Çağdan kalma zihniyet ve sömürgecilik anlayışının eserlerini görmekteyiz. “Sendika eylemi ve mücadelesini geliştiren işçileri dövüyor ve susturmaya çalışıyorlar”

Gerek kuzey Kıbrıs’ta gerekse güney Kıbrıs’ta işçilerin yanındayız. Demokrasi ve bağımsız sendikacılık temelinde çalışanların örgütlenme hakkının savunulması ve baskısız temsiliyetinin sağlanması için mücadele vermekteyiz.

DEV-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS, sınıf sendikacılığı kapsamında Kıbrıslı Türk üyeleri adına İngiliz Okulu çalışanlarının iradesine saygı gösterilmesini talep etmektedir.

İfade özgürlüğünü ve sendikal faaliyetlerde bulunma hakkını savunuyoruz.

Haksızlığa ve zulmün her türlüsüne karşıyız.

İngiliz Okulu Personel Sendikası (ESSA) ile dayanışma içerisindeyiz ve mücadelelerini destekliyoruz.

DEV-İŞ – KTÖS – KTOEÖS


 Solidarity statement with ESSA by DEV-İŞ, KTÖS and KTOEÖS

The Federation of Revolutionary workers Trade unions (DEV-İŞ ), Turkish Cypriot Teachers Union (KTÖS) and  Turkish Cypriot Secondary education Teachers Union (KTOEÖS) strongly condemns the threats and attacks against The English School Staff Union (ESSA) its Union Chair and Executive board members.

Nicosia English School teachers are marching towards the Presidential Palace today, holding a new protest and work stoppage, demanding their right to unionize without the intervention and sanction of the administration. We remember that the problems of the teachers’ union at the English School started about 8 months ago, when the Directorate tried to block the teachers’ union action demanding improvement of employment conditions.

We demand an immediate end to the unacceptable and condemnable efforts that aim to silence the trade union by suspending its Chair,  intervening to internal affairs and the operation of the trade union.

unfortunately at the English School, they still thought we were living in the Middle Ages and envisioned the artifacts and days of old colonialism. “They beat and fight workers who develop union action and more.

we are standing on the side of the workers either in north Cyprus or south Cyprus and we are struggling for the defending of the right of association and the safeguarding of the uninfluenced representation of the workers with respect for the democratic processes and independence of their trade unions.

DEV-İŞ, KTÖS and KTOEÖS on behalf of their class oriented Turkish Cypriot members demands the respect of the will of the English School stuff.

We strongly advocates for freedom of expression and the right to exercising trade union activities.
We oppose all forms of injustice and oppression.
We stand in solidarity with the English School Staff Union (ESSA) and we support their struggle.

DEV-İŞ – KTÖS – KTOEÖS