“IMAGINE” BARIŞ KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ PROGRAMI DUYURUSU

0
340

2016-2017 öğretim yılından beri uygulanmakta olan İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayelerinde, Birleşmiş Milletler, Dayanışma Evi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği işbirliğinde Barış Kültürü ve Şiddetsizlik anlayışından yola çıkan ‘Imagine’ eğitim programı 2019-2020 öğretim yılında da devam ediyor.

Katılımınızı 18 Ekim 2019 tarihine kadar ilgili daire müdürlüklerine ve e-posta yoluyla cyprusimagine@gmail.com adresine gönderiniz.

Daha fazla bilgi için +90 533 853 74 70 veya +90 542 854 80 61 numaralı telefonlara ulaşabilirsiniz.

KATILIM FORMU: Imagine_Basvuru_2019_TR


‘Imagine’ eğitim programı hakkında detay: 

İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayelerinde, Birleşmiş Milletler, Dayanışma Evi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği işbirliğinde Barış Kültürü ve Şiddetsizlik anlayışından yola çıkarak ‘Imagine’ isimli bir eğitim programı geliştirilmiş ve iki taraf liderliklerince onaylanmıştır.

2016-2017 öğretim yılından beri uygulanmakta olan program kapsamında 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yılında toplamda yaklaşık 60 okul, 1800 öğrenci ve 200 öğretmen ilgili programı tamamlayarak katılım belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Yaklaşık 120 öğretmen ise öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimlere katılmıştır.

2019-2020 öğretim yılında da, Imagine eğitim programının ilk aşamasında, her iki taraftaki okullarda tek toplumlu olarak etkinlikler düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikler komitenin uzman eğitimcileri gözetiminde gerçekleştirilecek olup, kuzeyde Kıbrıslı Türk eğitimciler, güneyde ise Kıbrıslı Rum eğitimciler tarafından verilecektir. Program çerçevesinde, okullar ziyaret edilip şiddet kültürünün bir parçası olan önyargılar, ayrımcılık ve benzeribarış kültürü eğitimi konularında öğrencilerle çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda, öğretmen ve öğrencilere sınıfta ve okulda ayrımcılık ve şiddet gibi durumlarla başa çıkabilme hakkında bilgiler ve yöntemler aktarılacaktır.

Programın ikinci aşaması ara bölgede düzenlenecek olup, tek toplumlu etkinlikleri tamamlamış olan iki taraftan aynı eğitim kademesindeki sınıflar, barış kültürü eğitimi çerçevesinde çeşitli etkinliklerde birlikte yer alacaklardır. Aynı zamanda, Uluslararası Kıbrıs Peace Players Sivil Toplum Kuruluşuyla işbirliği içinde çocuklar spor etkinlikleri gerçekleştirip Ledra Palace Hotel’in sahalarında takım çalışması, hoşgörü ve güven üzerine deneyim kazanacaklardır.

Programın geçtiğimiz yıl eklenen, 3 okuldan 75 öğrencinin katılımıyla pilot uygulaması yapılan ve seçmeli olan üçüncü aşamasında ise, eğitim programının ilk iki aşamasını tamamlamış olan sınıflar eğitim komitesi gözetiminde karşılıklı gezi-gözlem yapabilecekler veya ikinci bir ara bölge etkinliğine katılabileceklerdir.

 

Genel Amaçlar

 • Öğrencilerin günlük hayatlarında ve kendi toplumları içerisinde karşılaşabilecekleri ayrımcılık, basmakalıp fikirler arasındaki ilişkiyi tartışmak
 • Önyargıların ve basmakalıp fikirlerin insanlar ve gruplar üzerindeki etkisini kavramak
 • Bilginin eleştirel biçimde yorumlanabilmesini sağlayan anlayış ve beceriler geliştirmek
 • Mülteciler, fiziksel engelliler ve kabul edilmeme/dışlanma üzerine duyarlılık geliştirmek
 • İletişim ve işbirliği becerileri geliştirmek
 • Çoğulculuğu benimsemek ve çeşitliliğe saygı göstermek
 • Irkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili sorunlara eğilmek
 • Eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etmek
 • Barış Kültürü’nün pekiştirilebilmesi için katılım ve demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlamak
 • Kıbrıs’ta yaşayan diğer toplumun öğrencileriyle iletişime geçerek dayanışma ve anlayış kültürü geliştirmek

Metodoloji

Öğrencilerle yapılacak etkinliklerde, Barış Kültürü Eğitimi pedagojisi ve eğitim metotları kullanılacaktır. Bunlar yaratıcı tartışma, diyalog, düşüncelerin paylaşılması, grup tartışmaları, bireysel ve grup çalışmaları, örnek olay incelemeleri, benzetim, açık hava etkinlikleri,  rol oynama ve dramadan oluşacaktır.

 

Barış Kültürü Pedagojisi

Barış eğitimi kavramı, Birinci Dünya Savaşı sonrası akademik literatüre girmiş olsa da, bu kavramın yoğun kullanımı İkinci Dünya Savaşı sonrası olmuştur ve bugüne kadar da artarak devam etmiştir. 20. yüzyılın başından itibaren dünya çapında “barış kültürü eğitimi” programları; çevre bilinci, iletişim becerileri, şiddet uygulamama, çatışma çözümleme teknikleri, demokrasi, insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, birlikte yaşayabilme ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok tema üzerine odaklanmıştır.


‘Imagine’ Eğitim Programının Başlıkları

 I. AŞAMA

Okullardaki Barış Kültürü Eğitimi Atölye Çalışmaları ve Karşılıklı Temas için Hazırlık

Her iki taraftaki okullarda tek toplumlu olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmalarındabarış kültürü eğitimi ve şiddet kültürünün bir parçası haline gelen önyargılar, ayrımcılık ve benzeri konularda öğrencilerle çalışmalar yapılacaktır. Eğitimcilerin okullarda gerçekleştirecekleri bu ziyaretlerde, öğretmen ve öğrencilere sınıfta ve okulda ayrımcılık ve şiddet gibi durumlarla başa çıkabilme hakkında bilgiler ve yöntemler aktarılacaktır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin Dayanışma Evi’ndeki iki toplumlu eğitime hazırlanabilmelerini sağlayacak koşullar yaratılacaktır.

 II. AŞAMA

Okullar aşağıda belirtilen ve birlikte katılacakları programlardan bir tanesini seçeceklerdir.

Ara Bölgede gerçekleştirilecek etkinlikler

 1. “Dayanışma Evi’ne Ziyaret ve Barış Kültürü Eğitimi Atölye Çalışması”

Atölye çalışmalarına katılan sınıflar Barış Kültürü Eğitimi çerçevesinde etkinliklere katılacaklardır (her toplumdan 25 öğrenci olacak şekilde toplam 50 öğrenci olacak ve eğitimler 2 eğitimci tarafından yürütülecektir.)

 1. Uluslararası Kıbrıs Peace Players Sivil Toplum Kuruluşuyla Spor Etkinlikleri

Çocuklar spor etkinlikleri gerçekleştirip Ledra Palace Hotel’in sahalarında takım çalışması, hoşgörü ve güven üzerine deneyim kazanacaklardır.

III. AŞAMA

Gezi Gözlem/ Ara Bölge Etkinlikleri

İlk iki aşamadaki eğitimleri gerçekleştiren ve üçüncü aşamaya da katılmak isteyen sınıflar karşılıklı gezi-gözlem veya ikinci bir ara bölge etkinliğine katılabileceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here