İki Toplumlu Barış İnisiyatifi –Birleşik Kıbrıs Dayanışma Evi’nde bir araya geldi

0
130

İki toplumlu Barış İnisiyatifi –Birleşik Kıbrıs koordinasyon komitesi, süregelen gelişmeleri gözden geçirmek ve gelecekteki faaliyetlerini planlamak için Dayanışma Evi’nde bir araya geldi.

  1. Derinya – Mağusa ve Lefke-Aplıç kapıları olmak üzere iki yeni geçiş noktasının açılışı, ilgili bölgelerde yaşayan insanların yaşamlarını doğrudan olumlu yönde etkileyen ve toplumlar arasında daha fazla temas olanağı sağlayan iki eşsiz gelişme olarak karşılandı. Bölünmenin iki tarafında yaşayan insanlar arasında temasın kurulmasının, Kıbrıs sorununa karşı tutumlarını ve her iki tarafın kaygılarını anlamalarını olumlu yönde etkilediği belgelenmiştir. İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs daha fazla geçiş noktasının açılmasını desteklemeye devam edecek ve Kıbrıs’ın dört bir yanında bu doğrultuda çalışan Komitelerle birlikte çalışacaktır.

 

  1. İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, mutabık kalınmış bir çözümün temelini anlaşmaya varılmış ‘İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon’dan uzaklaştırmaya yönelik girişimleri aşırı derecede tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirdiklerinin yeniden altını çizerken, tüm taraflara, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye sadık kalınarak Toplumlararası Görüşmelerin Guterres Çerçevesi temelinde devam etmesinin sağlanması yönünde çağrıda bulunmaktadır. Müzakere masasında bugüne kadar elde edilen her kazanımı savunmamız gerektiğini ve Guterres Çerçevesinin, şu anda çözüm bekleyen tüm konularda bir anlaşmaya varılabilmesi için temel oluşturduğunu bir kez daha vurgularız. Üzerinde anlaşmaya varılmış konuların sürekli olarak medyaya sızdırılarak yeniden gündeme getirilmesi, insanlarda kafa karışıklığı yaratma ve dikkatleri, iki taraf arasında kalan belirsizliklerin çözülmesi ve nihai bir anlaşmaya varılması hedefinden uzağa çekme amacına hizmet etmektedir. Bunun en son örneği de, çözümü destekleyen güçlerin arasını açmak ve çözüm sürecindeki açmazın sorumluluğunu İki Toplumlu İki Bölgeli Federasyon  karşıtlarının üzerinden atmak için  tasarlananTürkiye’nin garantörlüğünün NATO’ya devredilmesi söylemleridir.

 

  1. Çıkmazın devam etmesiyle bağlantılı riskler, hidrokarbon konusundaki yükselen gerilim ile birleştiğinde, uzayan çatışmalar için büyük tehlikeler ortaya çıkarmaktadır. Devam eden bölünme, adada yaşayan insanların, özellikle de Kıbrıslı Türkler’in yaşamlarını olumsuz biçimde etkilemektedir. Türkiye’den ithal edilen ekonomik kriz, Kıbrıslı Türkler’in geçimlerini olumsuz yönde etkilerken, siyasi iradelerinin yavaş yavaş ortadan kaldırılması eğilimi de gün geçtikçe artmaktadır. Kıbrıs’ın güneyinde milliyetçiliğin ve aşırıcılığın yükselişi, çözüm arayışlarının ele alınmasını da günden güne olumsuz etkilemektedir. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Çözüm arayışları zarar görmekte ve öngörülemeyen sonuçlarla birlikte kalıcı bir kriz içine girme riski yakın görünmektedir.

 

  1. Olumsuz gelişmelere rağmen, barış ve yeniden birleşme arayışındaki güçler, direnç göstermeye ve güçlü durmaya devam ediyor. Herkesin refah içinde olmasını sağlayacak yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta barışçıl bir gelecek vizyonları, her iki tarafta da toplumun geniş kesimleri içinde yaşamaya devam ediyor. Barış şartlarında ortak bir ülkede yaşama ve herkesin haklarına saygı gösterilmesi arzusu, genç nesillerin refah içinde büyümesi ve gelişmesi için güvenli koşullar sağlayabilecek bir gelecek isteğine sahip toplumun geniş kesimlerine ilham vermeye devam ediyor. Milliyetçilik, kan döküp yaşamlarımıza yıkımı getirdi. Hepimizin sevdiği bir ülkede birlikte çalışmak çok güzel günler yaratabilir.

 

Mevcut gelişmelere yönelik olumlu girişimlerini sürdüren İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, kısa ve uzun vadede Sivil Toplumun rolünü artıracak ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin adanın yeniden – herkes için siyasi eşitlik ve saygının olduğu – İki Toplumlu İki Bölgeli bir Federasyon çatısı altında birleşmesi için ortak iradesini göstereceği bir dizi etkinlik planlamaktadır.

 

Lefkoşa, 3 Aralık, 2018