‘Her Tuğla Bir Gelecek’ Bağış Kampanyasına Destek Çağrısı

0
367

Bugün burada, ülkemizin geleceği adına eğitim alanında somut adımlar atmak için yola çıktığımızı duyurmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Eğitim, bir toplumun geleceğini oluşturan en güçlü araçtır. Bu bağlamda, eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması, yaygınlaştırılması, bilime, laiklik ilkesine ve uygulamaya dayalı olması, nitelikli ve kaliteli eğitim için öncelikle altyapı sıkıntılarının giderilmesi gerektiği gerçeğini temel hedef alarak başlattığımız eğitim seferberliğini tüm kamuoyuna duyurmaktan gurur duymaktayız.

Ülkemiz kaynaklarının sınırlı olması demokratik ülkelerdeki eğitim modellerinin ülkemizde de sağlanmasına ne yazık ki engel teşkil etmektedir.

Eğitimin, para ile satın alınan veya ayrıcalıklı ya da özel gruplara sunulan değil parasız, nitelikli, kamusal olması gerekmektedir.

 

Bu nedenle toplum olarak ülkemizde çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, nitelikli, parasız kamusal eğitim için dayanışmamızı ortaya koymamız gerektiği inancıyla ‘Her tuğla bir gelecek’ diyerek bağış kampanyası başlattık. Amacımız toplanacak bağışlarla okul yapımına ve eğitime gereken katkıyı yapmaktır.

 

‘Her tuğla bir gelecek’ diyerek yapacağımız bağışlarla ülkemizin geleceğine, çocuklarımıza yatırım yapmak toplumsal sorumluluğumuzdur.

Bu sorumluluğu yerine getirmek, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak hepimizin elinde.

 

Ülkemizde ve tüm dünyada örnek teşkil edecek nesiller boyu hatırlanacak bu toplumsal hareket için tüm halkımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)