Halkımıza Örgütlü Mücadele için Çağrı Yapıyoruz

0
458

TC’nin alt yönetimi haline getirilen ülkemizin kuzeyinde çarpık bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı giderek büyük bir yıkım haline dönüşmektedir. AKP hükümetinin boyunduruğu altına giren yerli işbirlikçi hükümetlerin savaş, baskı, örgütsüzleştirme, yalan, özelleştirme, gericileştirme, fakirleştirme, hukuk tanımama, insana değer vermemeyi içeren sosyo-ekonomik politikaları ülkemizde ölüm, acı, çevre katliamı, göç yaratmaktadır.

Sermayenin daha da zenginleştiği, halkın vergiler, zamlar, geriletilen kamusal hizmetler, güvencesiz çalışma koşulları, dayatma yıkım paketleri, yağma talan çekişmeleriyle sömürüldüğü bir düzenle yönetilmeye ülkemiz mahkûm edilmeye çalışılmaktadır.

KTOEÖS olarak gençlerimize, geleceğimize, eğitimimize, çevremize, kültürümüze birlikte sahip çıkmak,  bu ‘kader’ yapılmaya çalışılan düzene

DUR demek için mücadele etmekteyiz, etmeye devam edeceğiz.

UBP-HP hükümeti her kaleme zam yaparken, TL’nin değer kaybetmesiyle çalışanların maaşları erimekte alım gücü gerilemekteyken HP oranını sahtekârlıkla eksi çıkarmakta çalışanlarla dalga geçmekte, mahkeme kararıyla kazanılan %2’lik HP hakkını gasp etmek için alicengiz oyunları oynamaktadır.

Sermaye ve rant çevrelerinin vergilerini bağışlamakta, aflar çıkarmakta, kayıt dışı ekonomiye göz yummakta, oluşan bütçe açıklarını ve ekonomik krizin faturasını ise vergi ve zamlarla halka ödetmektedir. En basit altyapı yatırımlarını yapmamakta onlarca kişinin trafik kazalarında can vermesine seyirci kalmaktadır. Eğitimden sağlığa halk gerekli ve yeterli hizmeti alamamaktadır. Nüfus politikasıyla sorma gir hanına döndürülen ülkemizde kriminal olaylar başını almış gitmekte, altyapı, doğal kaynaklar yetersiz hale gelmekte, nüfus bilinmemekte ve hala hiçbir tedbir alınmamaktadır.

Yıllardır süregelen bu durum karşısında son yapılan zamlarla birlikte halkın harekete geçmesini, yaratılan bu düzene karşı direniş göstermesini ve bu akşamki (8 Ocak 2020) eylemini KTOEÖS olarak selamlıyoruz.

Öğretmenimizin tüm duyarlılığıyla alanda olacağını, sokağa çıkacağını biliyoruz.

Tüm halkımızı başını kuma sokmadan ülkemize sahip çıkmak için, vahşi kapitalizmin bizlere dayattığı köle yaşamını kırmak için tepkilerimizi, öfkemizi, bilinçli, bağımsız, kararlı ve stratejisi olan örgütlü mücadelede birleştirmek için çağrı yapıyoruz.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)