GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ BAKANLIĞIN MARİFETLERİ

0
1842

Eğitim Bakanlığı göreve geldiğinden beri çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, herkese fırsat eşitliği sağlayan eğitime ve ilkeli, şeffaf çalışma biçimine, tüzük ve yasalara, etik değerlere aykırı icraatlarıyla ülkemizde kamusal eğitime en kötü dönemlerinden birini yaşatmaktadır.

Göreve geldiğinden beri yapılan bu icraatların bir kısmı şöyledir:

1- Nisan 2018 itibarıyla dokuz öğretmen emekli olmuş ve yerlerine geçici öğretmen getirilmiş, Bakanlık, içlerinden sadece 3 branşı seçerek 10 Nisan 2018’de gizlice sıradaki 3 öğretmenin atamasını yaptırmıştır. Geri kalan 6 branş için ısrarımızla yetki alınmış, ancak atanmaları için gereken yapılmamıştır.

2- Defalarca yazı yazıp, ısrar etmemiz sonucunda gecikmiş olarak başlatılan nakil görüşmeleri  tamamlandığında kamuya geç gönderilmiş, münhal ve atamalar da geciktirilmiştir. Bakanlık sendikamızla birlikte belirlenen ihtiyaçların içerisinden bazı branşları tek taraflı belirlemiş, bazı branşları dışarıda bırakarak münhalleri kamuya göndermiştir. Tüm branşlardan münhal açılması ısrarımız üzerine sonradan bazı branşlarda da kamudan münhal talep edilmiştir.  İhtiyaç sayısı kadar açılmayan münhaller yerine TC’den öğretmen de getirilmiştir. Hala daha birçok okulumuzda öğretmen eksiklikleri vardır.

3- Öğretmen ihtiyaçları çoktan belirlenmiş ve nakil çalışmaları yapılıyorken, Bakanlık ders dağılım çizelgelerinde bazı ders değişiklikleri yapmaya çalışmıştır. Örneğin ortaokullarda seçmeli ilan edilen din dersi konusunda geri adım atmış, yeniden zorunlu hale getirmiştir. Anayasaya aykırı okul müfredatı aynı şekilde sürdürülmektedir. Irkçı, şöven, dinci, gerici, cinsiyetçi eğitim sistemi sürdürülmektedir. Laik, bilimsel, herkese fırsat eşitliği tanıyan eğitim sadece sözde kalmaktadır. Ders dağılım çizelgeleri bugün dahi bakanlığın web sayfasında yayınlanmamaktadır.  Öngörüsüz, son dakika, plansız, programsız alınan kararlar ve yapılmaya çalışılan değişikliklerle bakanlık eğitimi yönetmeye çalışmaktadır.

4- Haziran ayında, elçiliğin okul yapımı ve kitap basımı için ayırdığı  bütçenin yarısından fazlasını gerekçesiz geri aldığını öğretmen sendikalarına bakanlık ifade etmiş, ancak bu konuda bugün dahi resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlık sendikamızın okul yapımı için başlattığı kampanyayı siyasi kaygılardan sabote etmiş, kitap basımı için ise aylarca beklemiş ve Ağustos ayında ihaleye çıkmıştır. Okullar kitapsız açılmış haftalarca öğrenciler kitapsız kalmıştır. Bu sorun hala aşılmamıştır.

5- Güncellenmesi veya yenilenmesi gereken tüzükler ve yasalarla ilgili defalarca sözlü ve yazılı talep etmemize rağmen bakanlık hiçbir çalışma yapmamış, sendikaları teknik kurula çağırmamıştır.

6-  Bir meslek lisemizde denkliği olmayan bir bölüm açmış  ve o bölüme kişiye özel münhal açarak göreve başlatılmıştır. Kişiye özel karar ve uygulamalar şeffaf adil eşitlik ve adalet ilkelerine oldukça uzak bir anlayışı ortaya koymaktadır.

7- Kişiye özel görevlendirmeler bir lisemizden merkezde bir meslek lisemize iki branşta yapılmış bu öğretmenlerin yerine haftalarca öğretmen gönderilmemiştir. Ara Sınavlar 19 Kasımda başlayacak olmasına rağmen çocuklar hala daha söz konusu ana derslerden biri olan bu derslerden birini hiç görmemiş, veliler çocuklarını bu lisemizden alıp, merkezdeki okullardan birine kayıt yaptırmaya başlamıştır.

8- Hem Türkçe, hem de İngilizce Felsefe sınavına girebilmek için gerekli koşulları bir yıl boyunca Talim Terbiyeyle istişare ederek yerine getirmiş öğretmen adayının münhal açıldığında başvurusu “gözden kaçırılmış”, sınav hakkı elinden alınmış, öğretmenin almış olduğu ara emrini durdurmak için kendisine ihtiyaç fazlası  İngilizce Felsefe münhali açılarak rüşvet önerilmiştir.

9- Felsefe sınavlarına başvuran adaylardan sosyoloji mezunlarının başvurusunu  geçtiğimiz yıllarda kabul etmeyen Bakanlık, bu yıl uygun görerek kabul etmiş, ancak bu kabulü sadece başvuranlar bilmiştir.

10- Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine ek sınav açılmış, sınavı geçmediğini sayfasından duyurduğu çocukları bakanlık yazıyla okula kayıt için göndermiştir. Siyasi kaygılar bir kez daha adaletin önüne geçmiştir.

11- Okullara yazı gönderilerek ve hatta önceki yıllarda başka bir okula görevlendirilen bir müdürün yazısını bizzat kendisine vererek görevlendirmenin yasadışı olduğu ve yapılmaması talimatını veren Bakanlık, münhal açıp atama yapmak yerine muavin, atölye şefi görevlendirmelerine göz yummaktadır. Hala daha müdür, muavin, bölüm şefi kadroları eksiktir münhal açılmamıştır

12- “Bir” kişinin hazırladığı bir dersin yıllık ders planı genelgeyle tüm meslek liselerine gönderilmiş ve planların bu doğrultuda hazırlanması talep edilmiştir. Buna kim karar vermiştir?  İhtiyaç var ise, bu komisyon oluşturarak yapılmalıdır. “Bir” kişinin kararına bırakma, demokratik bir çalışma biçimi midir? Kişiye özel değil midir?

13- Bakanlık  ilkokullarda eksik kadrolar yerine  akademi son sınıf öğrencilerini staj adı altında okullara göndermiştir. Öğretmen ihtiyaçlarını zamanında gidermek yerine plansızlık ve iş bilmezlik yine kendini göstermiştir.

14- Sayın Eğitim Bakanı, 5 Ekim’de KTÖS, KTOEÖS ve DAÜSEN olarak düzenlediğimiz ortak Dünya Öğretmenler günü resepsiyonunda ileriki günlerde hazırlık ödeneğinin  ödeneceği açıklaması yapmıştır. 1 ay geçmesine rağmen öğretmenin hakkı olan ödenek hala ödenmediği gibi hiçbir açıklama da yapılmamaktadır. Yasal hakkımız gasp edilmeye devam etmektedir.

15- Bakanlık emekli olan bir öğretmenin yerine alınan yetkisi için o öğretmen Türkçe branştan olmasına rağmen ve  ihtiyaç olmamasına rağmen İngilizce branştan atama talep etmiştir. Bu durum da yine kişiye özel görüntüsü yaratmaktadır.

 

Eğitim bakanlığına, geçmiş yıllarda da tanık olduğumuz yasa ve tüzük ihlallerine,

hak gasplarına, kişiye özel atama ve görevlendirmelere

son vermesi çağrısını bir kez daha yapar,

Nitelikli, Çağdaş, Laik, Bilimsel Kamusal Eğitim için,

Öğretmenin Yasal Hakları için,

Şeffaf, Adil, Demokratik Bir Düzen için

Mücadelemizi Sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

 

Saygılarımızla,

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)