Göçmenlerin ve Mültecilerin Eğitime Etkili Entegrasyonunun Desteklemesi Konferansına Katıldık

0
287

KTOEÖS ve KTÖS, ETUCE’nin 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Brüksel’de “Eğitim alanındaki Avrupa Sektörel Sosyal Partnerlerin, Göçmenlerin ve Mültecilerin Eğitime Etkili Entegrasyonunu Desteklemesi” projesinin kapanış konferansına katıldı.

Konferansa sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Hasan Soyer ve dış ilişkiler sorumlumuz Nazan Ökçün Bülbülcü katıldı.

Seminere ayrıca Türkiye’den Eğitim-Sen Örgütlenme Sekreteri Sn. İsmail Sağdıç, İsveç, Norveç, Belçika, Almanya, İspanya, Danimarka, Romanya, Litvanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Kosova, Karadağ, Romanya, Gürcistan, Sırbistan, Slovenya’dan sendika temsilcileri de katıldı.  Eğitim paydaşları olarak eğitim bakanlığı temsilcileri ve akademisyenler de konferansa katılarak  katkı koydu.

Proje Hakkında:

Mülteci ve göçmenlerin eğitim sistemine dahil edilmesi konusunda, ETUCE (Avrupa Eğitim Sendikaları Konferansı) ve EFEE ( Avrupa Eğitim İşverenler Federasyonu) iki yıllık ortak bir proje gerçekleştirmeye karar verdi.

Sendikalar, işverenler ve hükümetler için bir takım somut öneriler ve tavsiyelerin elde edilen proje, hem okullardaki göçmen eğitiminin başarılı yöntemlerini hem de güncel politikaları ve uygulamaları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Sonucunda Eğitim Sosyal Partnerlerinden Beklenenler:

*Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin, mültecilerin ve göçmenlerin ev sahibi ülkelerdeki eğitime ve sosyoekonomik çevreye entegrasyonunu sağlamada kilit rolünü derinlemesine incelemek ve analiz etmek,

*Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin her yaştaki mülteci ve göçmenlerin eğitim sistemine etkili entegrasyonuna katkıda bulunmak için ulusal sosyal partnerlerin girişimlerini desteklemeleri,

*Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin okulları ziyaret ederek öğretmenlerle, stajyerlerle, okul liderleriyle, okul müdürleriyle ve öğrencilerle görüşme yaparak zorlukları, sınırlılıkları ve iyi uygulamaları belirlemeleri, okul topluluğunun bütününe ulaşmaları,

* Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin alandaki kişilerin neler deneyimledikleri ve hangi çözümlerin diğer okullar veya ülkelerle paylaşılabileceği konusunda güncel bilgi sahibi olmaları,

* Öğretmenlerin, eğitim kurumlarının, yerel ve göçmen öğrencilerin tümünün çabaları ve yaratıcılığı ile ilgili farkındalık yaratmaları. Bu amaçla, bir belgesel yapımcısı bizimle birlikte olacak ve bizim vaka çalışması ziyaretlerimizi kayıt altına alacak.

 

Konferans hakkında:

Konferans ETUCE Başkanı Christine Blower, EFEE Başkanı Michael Moriarty ve Finlandiya AB Temsilcisi Riikka-Maria Turkia’nın açılış konuşmaları ile başladı.

AB Komisyonu Sosyal Diyalog Birimi Başkanı Jörg Tagger “Avrupa sosyal diyaloğunun ve Avrupa sosyal ve ekonomik yönetim sisteminin eğitim politikası ve reform yapımı bağlamındaki rolü” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Tagger sunumunda AB Komisyonunun sosyal diyalog hedeflerinden ve AB Yasaları içerisindeki sosyal diyalog süreçlerinden bahsetti. Sosyal diyaloğun sendikalar, işverenler ve devletler arasındaki müzakere süreçlerinde önemli olduğunu ifade eden Tagger, sosyal partnerlerin karar alma süreçlerine entegresi, yasa yapımına katılımı ve kapasitelerinin artırılmasının sosyal diyaloğun geliştirilmesine katkı koyacağını belirtti.

Stockholm Üniversitesi’nden Nihad Bunar “Göçmen ve mültecilerin eğitime entegrasyonu” temalı raporu sundu. Raporun araştırmasına 42 ülkeden 67 sendika ve 11 işveren katkı koydu. Rapor genel anlamda Belçika, Sırbistan ve İspanya’daki eğitim ve kaynaştırma deneyimlerini inceleyerek, mülteci ve göçmenlerin eğitime entegrasyonu konusunda sosyal partnerlere öneriler sunmaktadır.

Bunar konuşmasında kaynaştırma ve entegre etmenin iç içe kavramlar ve olgular olduğunu ve tanımlamanın her zaman kolay bir iş olmadığını söyledi. Bununla beraber göçmen öğretmenleri desteklemenin, öğretmenleri geliştirmenin, bilgilendirmenin, okul politikalarını yeniden tanımlamanın ve göçmenlere göre diğer alanlarının organize edilmesinin entegrasyona katkı yapabileceğini belirtti. Bunar sosyal diyalog hakkında yapılan araştırma sonuçlarına da değinerek, destek temelli entegrasyon ve iki dilde öğrenimin önemine dikkat etti. Eğitimde entegrasyonun aktif olarak teşvik edilmesinin, öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi ve aynı zamanda sürekli mesleki gelişimin desteklenmesi kaynak gerektireceği söyleyen Bunar, göçmen aileler ile yerel toplumun işbirliğindeki öneminden bahsetti.

Eğitim sendikaları ve Eğitim Bakanlığının “Yeni gelen mülteci, göçmen ve öğrencilerin kaynaşması ile ilgili karşılaştığı zorluklar” ile ilgili panelde İrlanda’dan Brenda Lynch ve John MacGabhann Sırbistan’dan Valentina İliç ve Belçika’dan Jean-Luc Barbery ile Koenraad Vandenbussche ülke deneyimlerini paylaştı.

EFEE’den Sarah Kik “Yeni gelen mülteci, göçmen ve öğrencilerin kaynaşması ile ilgili öneriler taslağının tanıtımını yaptığı konferansta; katılımcıların ülke deneyimlerini, yorumlarını, yasa değişiklik önerilerini ve değişimlerini paylaştığı üç paralel çalıştay düzenlendi. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan öneriler taslak olarak gelecek konferansın gündemine alındı.

Konferansın ikinci günü Avrupa Parlementosu’nda devam etti.

Avrupa Parlamentosu Üyesi, S&D Grubundan Sn. Pierfrancesco Majorino katılımcıları karşılayarak açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında şu sözlere yer vermiştir: “Göç ve mülteci konusunda sosyal ortakların işbirliği esastır. Eğitim alanının önemi büyüktür. Parlamento olarak da bu konuda kendimizi adadık. Almanya’da olan göçmenler kendilerini kabul ettirebiliyor mu, o ülkeyi benimsiyor mu, burada bize de düşen yükümlülükler vardır. Okullar hastane gibi değildir, sadece tedavi edip yollayan hastane gibi, sadece ders verip göndermek istemiyoruz. Aidiyet çok önemlidir. Günlük yaşantıya adapte ve uyum önemlidir. Kimsenin arkada bırakılmaması prensibiyle yola çıktık. Avrupa’da Göçmen ve mültecilere nitelikli eğitim sağlamak hepimiz için de mücadele gerektirmektedir. Süreci doğallığına bırakamayız, planlı olmalı, eğitimler sağlamalı, paydaşlarla iletişim içerisinde olmalıyız. Zor bir süreçtir. Zorlayıcı bir konudur ama önemlidir. Eğitim sendikaları temel aktörlerdir. Ülkelerinizde gereğini yaptığınıza inancım sonsuzdur.”

ETUCE Başkanı Christine Blower ve EFEE Başkanı Michael Moriarty “ Kapsayıcı, adil ve nitelikli eğitim için insan hakları çerçevesinde göçmenlik, sığınma hakkı ve eğitim yaklaşımları” konulu sunum yaptı.

Yuvarlak masa toplantısında Solidar’dan Conny Reuter, Picum’dan Laetita Van der Vennet, EU Red Cross’tan Sabrina Le Noach ve COFACE Families Europe’dan Irene Bertana “Sosyal ortaklar ve sivil toplum hareketi” temalı tartışma gerçekleştirdi.

Konferansta Yönetmen Maria Royo’nun hazırladığı “Sınırsız Eğitim” filmi gösterildi.