Faşizme HAYIR, Barışa EVET !

0
409

Dünya tarihine bakıldığında  insanlığın faşizmden, faşist diktatörlerden çok acılar çektiği görülür. Hangi milliyet, etnik köken, ya da dinden olursa olsun faşizm şiddet, savaş,  kan, gözyaşı, acı paydasında birleşir.

Ülkemizde de faşist eylemler ya da söylemler müzakere sürecini provoke etmek için zaman zaman hortlamakta ya da hortlatılmaktadır. Düşünce ve ifadelerinden dolayı katledilenlerin faillerini, yayınladığı karikatür nedeniyle gazete taşlayanları, linç girişiminde bulunanları, çizdiği karikatür ya da yazdıkları nedeniyle sanatçı, yazar ve gazetecileri hedef gösterenleri kınadığımız gibi ELAM’ın bayrak yakmasını ve diğer ırkçı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, kin ve nefret içeren tüm eylem ve söylemleri kınıyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun, bu anlayışların siyasi parti görünümünde olmaları, legal ve meşruymuş gibi sistemin bir parçası yapılmaları kabul edilemezdir.

Faşizm nerede olursa olsun cerahattir

 ve bu cerahat tüm toplumu sarmadan yok edilmelidir!

Bu provokasyonlarla birlikte  algı operasyonları sürdürülerek iki toplum arasındaki gerginliği tırmandırma, çözüm ve barıştan uzaklaşarak bölünmüşlüğü kalıcılaştırma, mevcut statükonun devamını sağlayarak  bundan nemalanmayı sürdürme hedeflenmektedir.

Ne güneydeki ne de kuzeydeki faşistlerin provokasyonlarla toplumlarımızı bölmesine ayrıştırmasına izin vermememiz, ülkemizin yeniden birleşmiş, özgür ve demokratik bir ülke olması için, kalıcı barışın sağlanması ve barış kültürü oluşturulması için toplumsal mücadeleyi artırmamız gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki tırmandırılan gerginlikler savaşlara yani acı, kan, gözyaşına neden olur.

Oysa gelecek nesillerimize verdiğimiz söz  çözüm ve kalıcı barış olmalıdır.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)