EŞİTLİKÇİ, SOSYALİST REFORM HÜKÜMETİNE!!! “DUR”

0
75

AKP-Sermaye-CTP/UBP, bazı yanlı medya ile kol kola girmiş, soyguna, sömürüye devam etmektedir. Kuklalık yaparak koltuk koruma sevdasına düşenler, aldıkları talimat gereği hakları budayarak, örgütlere saldırarak bu adaletsiz düzenin devam etmesini ve düzenden nemalanmayı sürdürmek istemektedirler.

 

Talat – Hüseyin Paşa hükümeti göstermelik MEŞRUTİYET YÖNETİMİNİ de kaldırmıştır. Yasaları uygulamayan ve hukuk devleti iddiasını da ortadan kaldıran sözde reform hükümeti reform yapmaya başlamıştır. Öğretmenlerin yasal haklarını dahi gasp ederek reform yapacağını sanmaktadır.

 

Eşitlikçi, Sosyalist Talat-Hüseyin Paşa Hükümeti GÖÇ YASASI adaletsizliğini kaldıracağına, bütün çalışanları GÖÇ YASASI eşitsizliğinde birleştirmek istemektedir. Hükümetler değişmekte anlayışlar değişmemektedir. Dayatılan ve işbirlikçi kukla hükümetlerin koltukları uğruna uygulamaya sokulan paketler halkı sefalete sürüklemektedir. Sendikasız, güvencesiz, iş, maaş, gelecek garantisi olmayan kölelik düzeninde çalışanlar, sermayeye sorun çıkarmadan emeklerini sunması istenmektedir. Kamu Sendikaları dahi kapanmalıdır, ucuz, güvencesiz, köle emekçiler ve emeğin serbest piyasada her an kölelik koşullarında arzı yaratılmış olmalıdır.  GÖÇ YASASI, İMF-Dünya Bankası ürünü olup AKP eliyle getirilen Kukla Hükümetlerce uygulamaya sokulan ve II.Talat-Hüseyin Paşa Hükümetince uygulamasına devam edilmek istenen bir projenin eseridir. Mücadele eden Öğretmene Hazırlık ödeneği hakkını bile gasp ederim, uslu çocuk ol mesajını gönderen, sendikaların içine oynayan, Sendikal platformu dağıtmak isteyen bu hükümetinin tek amacı kendi koltuklarını korumak ve hizmet edilen Sermayenin önünü açmaktır.

 

Özgürlükçü, Eşitlikçi, Sosyalist Hükümete!!! Soruyoruz.

  1. Milletvekilleri, parti başkanları, üçlü kararnameler içerisinde yazlığı, kışlığı, arabaları, 5-10 asgari ücret geliri ve bankada hesapları olmayan kaç Millet Vekili vardır?
  2. Kırmızı koltucuklarda oturan Bakanlar işverenle birlik olup ASGARİ Ücreti artırmamaktadır. Neden işçi sınıfıyla ortaklaşıp MAKSİMUM KAR’ı da sınırlamaktadır?
  3. Göç Yasasının kaldırılmasını istemeyen Ticaret ve Sanayi odası ile aynı tarafta olan hükümet, KİMİN Hükümetidir ?
  4. Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken, Öğretmenin hazırlık ödeneği bile gasp edilirken, sözde tasarruf yapılmakta,  diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar hortumlanan bankalar, belediyeler,  usulsüz ihaleler,  daha milyarlarca liralık kaynaklar KİMİN için harcanmaktadır?
  5. Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı sürekli artmakta, geniş kesimler açlığa, sefalete itilmekte toplum; öğretmensiz okullara, doktorsuz hastanelere  mahkum edilmektedir. Bu durum kime yarar getirmektedir?
  6. HP, Eşel Mobili gasp eden, Alım Gücünün korumayan,, Asgari Ücreti artırmayan, vergi adaletsizliğini,sendikasız-güvencesiz çalıştırılmayı, kamu hizmetlerin niteliksizleştirilmesi, metalaştırılmasını sağlayan hükümet, ZENGİNLERİN HAKININ mı GASP etmiştir?

 

CTP-UBP Hükümeti hakları budanan, 5-6 Yasaya parçalanan, hiçleştirilmeye çalışılan, statüsü düşürülen, ücretli köleye dönüştürülen ÖĞRETMENİ bile kaderine razı ederek, GÖÇ YASASINDA eşitlemek istemektedir. Tüm okul öncesi,  ilkokul, ortaokul, lise öğretmenlerine öğretmenler yasasındaki oranı kadar verilmesi yasa  gereği olduğu devletin hukuki görevlisi SAVCILIKÇA da deklere edilen Öğretmenler Ders Yılı Hazırlık Ödeneğinin alicengiz oyunları ile gasp edeceğini, öğretmenlerin de buna sesiz kalacağını mı sanıyor?

 

  Biz bu filimi çok gördük. Hodri Meydan.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)