Ertuğrul Hasipoğlu önce kadınlardan özür dileyin, sonra da derhal istifa edin!

0
292

Doktorluk mesleği ve tıp etiği, insanlar arasında sosyal durum, dil, din, ırk, millet, cinsiyet, yaş toplumsal ve ekonomik durum ayrımı yapmaksızın herkese adil, eşit ve demokratik davranmayı gerektirir.  İnsan hak ve özgürlükleri, bir toplum içinde yaşayan tüm bireylerin kamusal faydası için çalışan doktorların temel şiarıdır. 14 Mart Tıp Bayramı da, sağlık alanında emek verenlerin ortaya koyduğu hizmetler kadar, insan hak ve özgürlüklerini yeniden hatırlamanın da bir vesilesidir. 

Bu yıl gerçekleşen Tıp Bayramı etkinliklerinde konuşma yapan Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, tüm demokrasi değerlerini ayaklar altına alarak ülkemizde devlet eliyle yürütülen seks köleliğini meşrulaştırmaya çalışmıştır. Daha önceki bir konuşmada kendisine söylendiğini iddia ettiği “Gece Kulüplerini kapatalım da 40.000 asker ve öğrenci bizi mi halletsin” cümlesini örnek vererek ırkçı ve cinsiyetçi yaklaşımını pervasızca dile getirmiştir. Hasipoğlu’nun bu sözleri, sadece gece kulüplerinde insanlık dışı koşullarda çalıştırılıp sömürülen kadınları değil, tüm kadınları ötekileştirmekte ve aşağılamaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan insanlar olarak, ülkemizde devlet eliyle yürütülen seks köleliğinin son bulması ve ırkı, milliyeti ve ekonomik durumu fark etmeksizin her kadının insanca yaşama ve çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, kadın bedenini nesneleştiren ve aşağılayan Ertuğrul Hasipoğlu’nun biz kadınlardan derhal özür dilemesini beklediğimizi, kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gören siyasetçilere tahammülümüz kalmadığını ve Hasipoğlu’nun derhal istifa etmesini istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 

Baraka Kültür Merkezi,

BKP Kadın Meclisi, 

CTP-BG Kadın Örgütü,

DAÜ-SEN, 

DAÜ BİR SEN, 

EMMA, 

Feminist Atölye, 

KAYAD,

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, 

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, 

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası,

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, 

Kuir Kıbrıs Derneği, 

Mülteci Hakları Derneği, 

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı, 

TDP Kadın Örgütü, 

Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü, 

YKP-Fem, 

Yurtsever Kadınlar Birliği