ENDİŞELİYİZ

2 Ekim 2020 Cuma saat 11:00’de sendikamızın Lefkoşa merkez binasında “Okulların Açılması ve Sorunları” gündemiyle basın toplantımız gerçekleşti.                                                      ENDİŞELİYİZ Dünyamızı saran Covid-19 salgını kamusal eğitim ve sağlıkta olmayanları ve … ENDİŞELİYİZ okumayı sürdür