Emekçilerin Örgütlerine Saldırmaktan Vazgeçin!

0
132

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti, devlet gelirlerini artırma yöntemi olarak örgütlü sendikaların üye aidatlarına gözünü dikmiştir.

KTOEÖS olarak bunun yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi ifade ederken, devlet gelirlerini arttırmak için nelerin yapılabileceği yönünde izlenebilecek yöntemleri belirtmeyi görev biliriz. Gaile gerçekten ekonominin düze çıkması ise, bu ülkede öyle önemli gelir kalemleri oluşturulabilir ki, sendikaların üyelerinin özverisi ile oluşan gelirden elde edilecek miktar devede kulak kalır.

  • Ülkede bulunan siyasi partilere 2020-2021 yıllarında verilen katkı 33,750.000 TL’dir.
  • Dış temsilciliklere ayrılan gider kalemi 131,655.871 TL’dir. Üstelik 2021 yılında eğitim bütçesi sadece %12 oranında artırılırken, dış temsilciliklerin bütçesi %38 oranında artırılmıştır.
  • Son iki yılda görüntülü radarlar için 12,000.000 TL bütçe ayrılmıştır.
  • PCR testlerinin tümünün devlet laboratuvarlarında yapılmamasından dolayı bu konuda özel laboratuvarlardan alınan GÜNLÜK HİZMET BEDELİ, ortalama olarak 500.000 TL iken bu iş için harcanan AYLIK TUTAR ise 15,000.000 TL’dir.
  • Pandemi döneminde bazı sektörlerin gelirlerinde artış olmuştur. Hem bu durum gözetilmeli, hem de genel olarak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma konusu ivedilikle ele alınmalıdır.

Yukarıda belirtilen noktalara atıf yapıldığında, devletin gelirlerini artıracak çok etkili tedbirler alınabilir. İşin kolayına kaçarak, hep çalışanların ve çalışanların örgütlerinin gelirlerine göz dikmek, devlet yöneticiliğinden ve iyi niyetten uzak bir anlayıştır.

 Emekçilerin örgütlü yapısına saldırma ve yıldırma politikalarının ürünü olan bu girişime seyirci kalmayacağımızı, bu yönde atılacak adımlara izin vermeyeceğimizi ve buna karşı her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

 

 

Mehmet Güneyli

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)