Emek Sömürüsü Had Safhaya Ulaşmıştır

0
72

Eğitim alanında örgütlü dört sendika (KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN) GAÜ özelinde adamızın kuzeyinde yaşanan çarpık ekonomi, eğitimin ticari bir meta olarak görülmesi, emek sömürüsü ve özel sektörde sendikalaşma konularını ele alarak değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Sendikal Platformun bu konudaki çalışmalarının önemi çerçevesinde, daha aktif ve sonuç alıcı eylemlere gidilmesini kararlaştıran sendikalarımız, 14 Temmuz’da KTAMS’ta Sendikal Platform’un konu ile ilgili düzenleyeceği toplantıda, özel sektörde sendikalaşma konusunda aktif eylemlerin gündeme getirilmesi için öneriler üretti.

Bugün yaşanan sendikasızlaştırma ve emek sömürüsünün temel sorumlusunun bugüne kadar hükümetçilik oyunu oynayıp, sermayeden yana tavır koyanlar olduğu tespiti yapıldı. Seçim dönemlerinde halka sözler veren siyasi partilerin, hükümet olduktan sonra sendikalaşma ve insanca yaşayacak asgari ücret gibi sözlerini unutup, sermayeye ayrıcalık yaratan vergi affı, stok affı ve ayrıcalıklı vergi muafiyetlerini yasal yapmaları bunun en güzel örneğidir.

Bunun yanında hükümetlerin, çalışanların sosyal güvenlikleri ile ilgili yatırım yapmayan kuruluşlara karşı siyasi rüşvetler karşılığı herhangi bir yaptırıma gitmemeleri bunun yerine sosyal sigorta, emeklilik yaşını ve primleri artırarak bu ganimetçi zihniyetli sermaye çevrelerinin yanlışlarını emekçilerin sırtına yıkmaları sorunların temelini oluşturmaktadır.

Basına yansıyan GAÜ meselesi gibi diğer birçok özel eğitim kurumunda da emek sömürüsü had safhaya ulaşmıştır. Eğitim alanındaki emek sömürüsünün önüne geçmek için hak mahrumiyetine uğrayanların sorunlarını çözmek ve psikolojik ve hukuksal destek olmak amacıyla Ledra Hukuk Bürosu (0392-2278751), özel sektörde çalışan eğitimcilere ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bununla birlikte Sendikal Platform ile örgütlenme çalışmaları için somut öneriler geliştireceğiz.

TC hükümetlerinin dayattığı ekonomik ve siyasi yaptırım içeren paketlerin ve yerli işbirlikçi siyasilerle sermaye kişilerinin Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklenmesinde önemli bir etken olduğu bir gerçekliktir. Siyasi ve şahsi çıkarların, toplumsal çıkarların önüne geçtiği bu düzende, örgütlerimiz Sendikal Platform çatısı altında en geniş mücadele verme kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Tahir Gökçebel                   Şener Elcil                           Tarık Timur                                Tuncay Mizan

KTOEÖS Başkanı         KTÖS Genel Sekreteri           DAÜ-SEN Başkanı                           DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here