EK SINAV RÜŞVETİNE ÖĞRETMENİMİZ ORTAK OLMAYACAKTIR

0
75

 

Bakanlar Kurulu sınıf geçme sınav tüzüğünü  değiştirmiş ve eğitim sistemini kaosa sürükleyecek şekilde yine sene sonunda ek sınav hakkı vermiştir.

            Öğrencilerimizin başarılarına göre eğitim sisteminde yer almasına karşı değiliz ancak Bakanlar Kurulunun bu kararı   sistemindeki birçok aksaklığın üstünü örtme gayreti taşımaktadır. Başarısızlığa  prim vermekte, çalışma motivasyonunu bitirmektedir. Öğretmenlerin titizlikle yaptığı değerlendirmelere saygısızlıktır. Öğrencileri sistemin mağduru ve kurbanı yapan anlayışı siyasi rant beklentisi ile devam ettirmektir. Devlet okullarına güvensizliği artırmaktadır. Meslek lisesi yönlendirme sınavı yapılmış, yerleştirmeler bitmiş, okullara kayıtlar tamamlanmıştır. Bir yıldır çaba harcayan ve başarılarına göre yerleşen, kayıt yaptıran öğrencilere haksızlıktır. Okul ve sınıf yerleştirmeleri tamamlanmış, buna göre öğretmen, muavin ihtiyacı belirlenmiş ve ihtiyaçlar giderilerek nakiller yapılmıştır. Sınav sonrası okullarımızı yeni bir kaos beklemektedir. Yapılan plansızlık, iş bilmezliktir.
            Eğitimi yap-boz tahtasına dönüştüren anlayış aslında çocuklarımızı dolayısıyla geleceğimizi harcayan bir duruma gelmiştir. Siyasetin eğitim üzerinde sürekli oynaması öğretmenin motivasyonunu bozan, öğrenciyi kendine güvenmeyen, ilgisiz, pasif
yapan, veliyi usandıran, ekonomik olarak çökerten ana unsurdur. Eğitimde atılan ve atılmayan bunca adım devlet okullarını, kamusal eğitimi ortadan kaldıracak bir duruma dönüşmüştür. Gençlerimizi geleceğe, mesleğe hazırlayacak anlayış yerine öğrencileri müşteri olarak gören ve doğru yönlendiremeyen bir anlayış yerleşmiştir.
            Ülkemizi beceriksizce yöneten bakanlar kurulu, işi gücü yok gibi yıllarca düzgün çalışan Öğretmen yer değiştirme sistemini ansızın tatil döneminde  değiştirmiştir. Okulların açılmasına birkaç gün kala sınıf geçme sınav tüzüğünü de ayni mantıkla değiştirmiştir. Öğretmen münhalleri yapılmamış, nakiller henüz açıklanmamıştır. Devlet okullarını sorunsuz açamayacaktır. Alınan son karar   eğitimi daha da yozlaştırarak siyasi bir rüşvet olarak algılanmasını sağlayacak ve  kaosu derinleştirecektir.
            Geçen yıl aynı yanlış yapılmıştır. Sendikamız sistemdeki aksaklıkları ortaya koymuş, öneriler yapmış ve eğer sistemde değişiklikler yapılmazsa  sınıfını geçmeyen öğrenci sayısının  2 kat artacağı uyarısı yapmıştır. Bir yıl geçmiş yazılı ve sözlü toplantı çağrılarımıza kulaklar tıkanmış, hiç bir adım atılmamış yıl sonunda yine bakanlar kurulu adaletsizce, sadece bazı öğrencilere ek sınav hakkı vermiştir. Hiç bir destekleme yapılmadan çocuklar yeniden sınava alınarak, merkezi sorularla çocukları başarılı gösterme  gayretine girilmiştir. Sorunların değerlendirmediği, çocuklarımızı aptallaştıran, her çocuğa zekası farklı olsa da aynı yemeği yediren bu sistem değiştirileceğine, bu yıl da ayni hata yapılmıştır. UBP Hükümeti, çocuklarımızı sistemin dişlileri arasında öğütülürken ucuz kahramanlığa soyunmuş ve arsa dağıtır gibi ek bütünleme dağıtmıştır.  

            Öğrencilerimize, velilerimize sene sonunda yine sizi kurtarmaya çalışıyoruz  mesajı vermiştir, böylece eğitimi, eğitim felsefesini, çocuklarımızı katletmeye devam etmiştir.

            Popülizmin ülkemizi yiyip bitiren en büyük sorun iken  öğrencilerimizi başarılı olacağı alanlara yöneltmek, başarılı olmaları için çalışmalarının erdem olduğunu öğretmek yerine rüşvete alıştırmak toplumumuzu yok eden bir davranıştır.
            Eğitim Bakanlığına  ve UBP hükümetini öneri, söz, yazı, eylem ve her vesile ile uyarmaya devam ediyoruz. Kamusal, parasız, bilimsel, nitelikli, laik ve herkese parasız eğitim koşullarının yaratılmasına katkı koymasını talep ediyoruz. Hükümetlerin eğitim üzerinde oynamaktan, eğitim sistemini siyasi rant kapısı olarak kullanmaktan vazgeçmesi çağrısını yineliyoruz. Öğretmen defalarca değerlendirmesini yapmıştır. Akademik takvimde ek sınav hakkı yoktur.  Eğitim Bakanlar Kurulunun oyuncağı değildir. Onurlu öğretmenimiz bu oldubittinin, rüşvetin, iş bilmezliğin ortağı olmayacak, elinden yetkisinin alınmasını kabul etmeyecektir. Tüm uyarılarımıza karşın geçen yıl yapılanın aynısı yapılmıştır. Sendika  yönetimimiz konuyu değerlendirmiştir. Öğretmenlerimiz,  geçen yıl olduğu gibi bu SINAVLARI YAPMAYACAK görev kabul etmeyecek, gelenek haline getirilmeye çalışılan bu suça ortak olmayacaktır.

 

Sevgili_yoretmenler_03-09-2012.pdf