Eğitim Sen Genel Kuruluna Katıldık

0
120

Eğitim Sen’in 20 – 23 Mayıs 2014 Ankara’da gerçekleşen 9. Olağan Genel Kuruluna sendikamızı temsilen Mali Sekreterimiz Vedat Tek ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cumali Avcı ile Kutay Bektaşoğlu katıldı.

KESK’in en çok üyeye sahip sendikası Eğitim Sen’in beş gün süren 9. Olağan Genel Kurulu sona erdi. Türkiye Barolar Birliği’nin Ankara’daki konferans salonunda gerçekleşen genel kurulun ilk günü emek ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılması ve sinevizyon gösterimi ile başladı.

Eğitim Sen Genel Kurulu’nun son günü ise yeni yönetim seçimle belirlendi. Üç listenin seçime girdiği genel kurulda 538 delegenin 309’unun oyunu alan DEMEP, EMEP ve ESP’den oluşan HDP bloğu ile Sendikal Birlik’in ittifakı kazandı. Kazanan liste sonucu Eğitim Sen’in yeni Merkez Yürütme Kurulu şöyle oluştu: Kamuran Karaca, İsmail Sağdıç, Abdullah Karahan, Sakine Esen Yılmaz, Elif Çuhadar, Ebru Yiğit, Mesut Fırat.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, Soma Katliamı’nın tek sorumlusunun neoliberal politikalarıyla ekolojiyi, insanlığı ve yaşamı hiçe sayan AKP hükümeti olduğunu söyledi ve katliamlarla hesaplaşma çağrısı yaptı. Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız ise genel kurulun yaşanan sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesini diledi. AKP’nin neoliberalizm ve dini muhafazakarlık kıskacında yeni bir düzen inşa ettiğini söyleyen Yıldız, emekçilerin Haziran İsyanı ile birlikte çatırdayan AKP iktidarının çatlaklarını derinleştirmek görevinin olduğunu belirtti.

Genel kurulun ilk günü Eğitim Sen’in mücadelesine omuz veren emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin ve uluslar arası sendika temsilcilerinin dayanışma mesajları da oldu.

Tüzüğe kadın mücadelesi ve temsiliyeti damgası

Genel kurulun ilk iki günü Tüzük Kurultayı olarak gerçekleşti. Tüzük Kurultayı’nda ağırlıklı olarak kadın mücadelesi ve temsiliyetinin artırılması, kadınların karar süreçlerine doğrudan katılımının zenginleştirecek mekanizmaların ve meclislerin kurulması üzerine tartışmalar yürütüldü, önergeler verildi.

Tartışmalar sonucunda şubelerde ve işyerlerinde Eğitim Sen Kadın Meclisleri oluşturulması, disiplin, denetleme gibi üst kurullarda ve yürütme kurullarında yüzde 40 kadın kotasının konulması, beş kişilik Disiplin Kurulu’nun üç kadın ve iki erkek kişiden oluşması, bütçenin toplumsal cinsiyete dayalı olarak hazırlanması, üye sayısının 500’ü geçtiği yerlerde şube açılması, üniversitelerde üye sayısı 400’ü geçen illerde üniversite şubeleri açılması ve Eğitim Sen’in şube sayılarının artırılması kararları alındı.

Güvencesizlik ve gericilik tartışması sınırlı kaldı

Genel kurulun üçüncü ve dördüncü gününde ise 9. dönem Merkez Yürütme Kurulu’nun Çalışma Raporu ekseninde geçmiş dönem değerlendirmesi ve önümüzdeki dönem üzerine yer yer sertleşen tartışmalar yapıldı.

İki gün süren tartışmalarda eğitim hakkı mücadelesi ile güvencesizliğe ve gericiliğe karşı mücadele başlıkları üzerine değerlendirmelerin sınırlı kaldığı görüldü.

Eğitim Sen içerisindeki farklı kesimlerin konuşmalarının ortak yanı ise, emek hareketinin yeni dönem ihtiyaçlarına geleneksel sendikal reflekslerle yanıt verme çabasının daha fazla sürdürülemeyeceği oldu.