Eğitim Bakanlığının TC Kültürel ve Sosyal İlişkiler Dairesi organizasyonuyla düzenlemek için okullara gönderdiği çalıştaya NEDEN KATILMIYORUZ

0
391

Değerli Öğretmenlerimiz,

Yönetim Kurulumuz, Bakanlığın okullarımıza gönderdiği “Anadolu Kültür ve Tarih buluşmaları – Anadolu Kültür ve Tarih Birliğinde Kıbrıs’ın Önemi” konu başlıklı çalıştaya katılmama kararı almıştır;

1-) Öğrencilerimize çatışma kültürü, tarihsel düşmanlıklar değil, barış kültürü, çok kültürlülük ve farklılıklara saygı göstermek gibi değerlerin aktarılması gerekmektedir.

2-) Çalıştayın konuları belli bir amaca hizmet etmek için seçilmiştir ve son günlerde dozu artırılarak Kıbrıs Türk toplumunu aşağılayanlara destek görüntüsü vermektedir.

3-) Kıbrıs adasının 1571 öncesine ait binlerce yıllık tarihi vardır. Çalıştaydaki konu başlıkları sadece 1571 yılı sonrasına ait ve sadece siyasi tarih içeriklidir. Bu durumda hem adanın binlerce yıllık tarihi, hem de Kıbrıslı Türklerin sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi yok sayılmıştır.

4-) Tarih, siyasi dernek, vakıf vs. çalışmalarının siyasi arenalarda sonuçlandırılacağı bir alan değil, bilimsel çalışmaların titizlikle yapıldığı, objektif/eleştirel bir bakış açısıyla, belgelerle ve tüm detaylarıyla ortaya konulduğu bir bilimdir.

5-) Çalıştay aracılığı ve seçilen konu başlıkları açısından öğrencilere resmi, ulusalcı ve muhafazakar bir bakış açısı kazandırılması amacını taşımaktadır. Bizler, sorgulayan, eleştiren, çoklu bakış açısına sahip, tarihini nesnel bir şekilde değerlendirebilen eğitim anlayışını savunmaktayız.

6-) Toplum mühendisliği ile Kıbrıs Türk toplumunun genç nesillerinin nasıl düşünmesi, davranması gerektiği bilimselmiş gibi gösterilmektedir. Kıbrıs Türk toplumuna şekil verilmesi gayreti vardır.

7-) Çalıştayın hazırlanış şekli ve içeriği, başka bir ülkenin ideolojik kurumunun eğitim bakanlığımız üzerindeki tahakkümünü bir kez daha göstermiştir.

8) Bu çalıştayı kimler hazırlamıştır? Konu başlıkları hangi kıstaslara göre belirlenmiştir? Okullarımızda görev yapan yüzlerce tarih öğretmenimizin fikri sorulmamış, öğretmenlerimiz dışlanmıştır.

Kendi öğretmenini, sendikasını dışlayan, yok sayan bir anlayış kabul edilebilir değildir!

Kendi eğitim sistemimiz, kendi belirleyeceğimiz müfredat içerikleriyle barış kültürü oluşturacak objektif yaklaşım ve etkinliklerle oluşturulması, demokratik katılımcılık ilkesiyle tüm eğitim paydaşları dahil edilerek şekillenmelidir.

KTOEÖS olarak bu ilke ve hedefle yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye her zaman olduğu gibi hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiriz.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)