Eğitim Bakanlığı Şaibe Bakanlığı Olmamalıdır

0
105

Tatil döneminde Talim Terbiye Dairesine yazdığımız yazı ile resmi olarak toplantı talebinde bulunmamıza rağmen bizlerle toplantı yapmayı, sorunları tartışıp çözüm yolları üretmeyi istememize rağmen görüşmeden kaçınılmıştır.

Hafta sonu bazı öğretmen münhalı sınavlarının ertelenmesi ve kolejlere ansızın öğrenci kontenjanının arttırması şaibeler yaratmıştır. Kamuoyuna açıklama bile yapılmazken, bazı ailelere, zümrelere, kişilere ayrıcalık yapıldığı izlenimi uyandırmıştır.

Nepotizmin (Adam Kayırmacılığın) kangrene dönüştüğü toplumumuzda örnek olması gereken Eğitim Bakanlığının da şaibeli işler yapılıyor görüntüsü kamu vicdanında büyük bir sıkıntı yaratmaktadır.

Eğitim Bakanına Soruyoruz:

  • Müfredat programına neden sadece çevre dersi eklediniz de uyuşturucu, trafik gibi dersler eklemediniz? Kitap yazarlarından sadece bazıları telif hakkı parası alsın diye mi?
  • Müfredat programımızı öğretmenlerin yer değiştirme işleminden sonra değiştirdiniz, bu dersi kim verecek? Oluşacak öğretmen eksikliğini sözleşmeli yakınlarınızdan atayacağınız öğretmenlerle mi tamamlayacaksınız?
  • Öğretmen nakillerinin tamamlanmasından sonra kolejlerin ara sınıflarına öğrenci alınması nerden çıktı? Bütün topluma, öğrenci ve ailelerine bunu yeterince duyurduğunuza inanıyor musunuz?
  • Hangi okula ne kadar öğrenci alınacak? Sınavları olacak mı? Sınavlara kimler katılabilecek? Klasik ortaokul, lise öğrencileri de bu sınavlara girebilecek mi? Bunları toplum, öğrenciler, veliler, öğretmenler ayrıntıları ile biliyor mu?
  • Hangi derslerden sınav yapılacaktır?
  • Bu konuyu daire müdürleri bile bilmezken, bazı aileler, öğrenciler, dershanelerin bakanlıktan önce bildiği doğru mudur?

Bir yıldır devam eden Haspolat İlkokulunun sorununun soruşturmasını tamamlayıp; suç, hata veya ihmalleri ortaya koyamayan Milli Eğitim Bakanlığı, okulun yeni yılında da öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve okul müdürünü kaderine terk etmesi, kaosla okulun açılamaması, tamamen iş bilmezlik iken, Şaibeler ve Nepotizm kokularının yayıldığı, yeni sorunları üretiyor olması üzüntü ve kaygı vericidir.

Eğitim Bakanlığına olan inancın ve güvenin gittikçe azaldığı bir durum yaratılmıştır.

Şeffaf olmayan uygulamalar bu ülkenin kaderi olmaktan çıkarılmalıdır.

 

Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)