DÜZENİNİZ BİTMELİDİR

0
345

 

İnsanlık, bugüne kadar söylenenlerin somut ispatını acı tecrübelerle de olsa yaşayıp öğrenmek zorunda kalmaktadır. İşçiyi, emekçiyi, çevreyi, dünyayı, diğer yaşayanları yok sayan KAPİTALİZMİN ve tek amacı daha çok KAR olan bir avuç ZENGİNİN dünyayı yok ederken yok olacakları dönemece gelinmiştir.

 

Ya daha ADİL, YAŞANILIR, SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ bir dünyayı kuracağız

ya da doyumsuz KAPİTALİSTLERİN yok ettiği dünyada birlikte yok olacağız.

 

Bütün yaşanmışlıklar ve son olarak Pandemi bir kez daha bunu yüzümüze haykırmaktadır. Dünyada tanınmıyorsak bile biz de acil olarak 1 Mayıs ruhuna sarılmalıyız. Bu ruh bize gerçeklerle yüzleşmemizi adamızın, Dünyamızın yok olmasına seyirci kalmamamızı, bu uğurda ölen binlerce emekçinin işaret ettiği dünyayı ötelemeden kurmamızı emretmektedir.

 

İsyan derinden gelmeye başlamıştır. Yaşam savaşı verenleri gittikçe çaresizliğe iten DOYUMSUZLUK durdurulmalıdır. Bütün dünyada Pandemiden ölenlerin İşçi ve Emekçi olmasının izahı açık ve nettir.

 

Bu DÜZEN BÖYLE GİTMEMELİ, GİDEMEYECEKTİR….

 

1- Adamızda bölgemize de katalizör olacak koşulsuz ve acil bir çözüm ve barış olmalıdır.

2- Özelleştirme bitmelidir. Kamusal alanlar, kamusal fayda ve hizmetler tüm kesimlerin EŞİTLİĞİNİ sağlayana kadar yaygınlaştırılmalıdır.

3- Herkese güvenceli iş, aş, gelir, emeklilik garantisi sağlanmalıdır.

4- Korunan, affedilen, vergi ödemeyen, kayıt dışılığı yaratan Büyük SERMAYE durdurulmalı, ADİL bir vergi düzeni sağlanmalı, kaynakları yok ederek büyük zenginlikler elde edenlerden gerçekçi vergiler alınmalıdır.

5- Kamusal olan çevrenin yağmalanmasına (Taş ocakları, kıyılar, tarım arazileri, ormanlar..) son verilmelidir.

6- İnsanca bir asgari ücret, geliri olmayanlara insanca yaşayabileceği bir ücret sağlanmalıdır.

7- Bütün çalışanların sigorta, iş ve maaş güvencesi yasalarla, denetimle güvence altına alınmalı, her çalışana SENDİKA üyeliği ve TOPLU SÖZLEŞME hakkı verilmelidir.

8- Her alanda, yurttaşların tümünü güvence altına alacak SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI hayata geçirilmeli, anayasaya, yasalara girenler yazıda kalmamalıdır.

9- Ekonomik kalkınma modelleri, gazino, kumar, fuhuş, taşocakları gibi çevresel, kültürel, sosyal, psikolojik, ahlaki yok oluş temellerinden kurtarılmalıdır. Yaşama, doğaya, insana saygı geri gelmelidir.

10- Yabancı sermayeye sağlanan avantajlar, verilen kaynaklar bu kadar fazla iken ülkenin en zor dönemlerinde bile kar güdüsü belirleyici olmuştur. Bu firmalarla antlaşmalar derhal sonlandırılmalı ve/ veya antlaşmalar yenilenmemelidir.

11- EĞİTİM geleceğin sorumlu, duyarlı, bilimsel, laik YURTTAŞLARINI yetiştirecek şekilde yeniden ve HÜKÜMETLER ÜSTÜ bir anlayışla tam katılımcılık ilkesi ile hayata geçirilmelidir. Eğitim ve Sağlık büyük yatırımlarla tamamen KAMUSALLAŞTIRILMALIDIR.

 

Çaresiz sanılan sessiz çoğunluğun bu DÜZENİ sürdürmeye çalışan SERMAYE ve onların Hükümetlerine tahammülünün bittiği bilinmelidir ve bu düzene son verilmelidir.

 

 

Saygılarımızla,

 

KTOEÖS Yönetim Kurulu