Disiplin Kurulu Hk. Üyelerimize Duyuru ve Çağrı

0
809

Üyelerimize Duyurulur

Disiplin Kurulundan istifa eden üyelerin yerinin doldurulması hakkında tüzüğümüzün 13.(6.) maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak ve hukuk danışmanımızdan aldığımız görüş doğrultusunda istifa eden Disiplin Kurulu üyelerinin yerinin doldurulmasına karar verilmiştir.

Disiplin Kurulunda görev almak isteyen KTOEÖS üyelerimizin 11.06.2021 tarihinde mesai saatine kadar sendikamıza yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Başvuran aday sayısının 5 kişiden fazla olması halinde adaylar kendi içinde seçim yapacaktır.

Oluşturulacak olan Disiplin Kurulu, Olağanüstü Genel Kurula kadar görev yapacaktır.

Bilginize getirir, saygılarımızı sunarız.

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

 

Üyelerimize Duyurulur 08.06.2021