Devlet Okulları, Statüko, Çözüm ve Barış

0
91

UBP- DP hükümetinin sürdürmekte olduğu politikalar çerçevesinde ülkemizde kamusal hizmetlerin bitirilmesi hedefleniyor. Eğitim ve sağlığa yatırım yapılmıyor, niteliksizleştirme, kalitesizleştirme ve bu hizmeti verenleri itibarsızlaştırıp güvencesiz, düşük ücretle çalıştırmakla özelleştirmenin önü açılıp sermayeye kar sağlanıyor.

Devlet okullarına bütçe ayrılmıyor. Okul altyapıları yetersiz bırakılıyor. Sınıflar kalabalık, kadrolar ise eksik bırakılıp tamamlanmıyor. Kısacası devlet okulları kendi kaderine terk ediliyor. Eğitim Bakanlığı, okul idareleri ve velilerin karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Okul idarelerini ‘bağış’ adı altında para toplayıp usulsüzlük yapmaya mecbur bırakıyor. Okullar, örneğin temizlik malzemesi, telefon ücreti gibi ihtiyaçlarını, okul gezisi, okul dergisi, törenler, müsamere vb  etkinlikleri tamamen kendi yarattığı maddi imkânlarla gerçekleştiriyor. Kısacası devlet elini okullardan çekmiş durumda bulunuyor.

Kamusal hizmetlere, yangın helikopteri alımına yeterli ve gerekli kaynak bulamayan hükümet,  lüks makam araçlarına kaynak yaratmakta, çıkardığı yasalarla kamu çalışanlarını açlık sınırında yaşamaya mahkûm etmekte, sendikasız, güvencesiz güneş altında  çalıştırılan işçilerin hayatını kaybetmesi karşısında ise sadece seyirci kalmaktadır. Hükümet, devlet olanaklarını kullanarak rant ve yandaşlarına çıkar sağlamakta, soygun, talan, yağma düzeni oluşturmaktadır.

Adamızın kuzeyinde yaratılan bu düzen kabul edilebilir değildir.

Yapılan tüm usulsüzlüklere ve yasa dışılıklara karşı mücadelemiz devam edecektir.

İsviçre’de  yapılmakta olan Kıbrıs konferansında, konuların paket şeklinde birbiriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınmasının sıkıntılarını aşıp ilerleme kaydedilmesi için önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Çözüm için tüm parametrelerin hazır olduğuna, oluşan geçici sıkıntının aşılarak ülkemizde sürdürülebilir kalıcı barışın sağlanacağına inanmaktayız. Yaratılan bu statüko ve bu kokuşmuş düzenin sonunu getirecek olan barış görüşmelerini ve liderleri destekliyor, bu süreci olumlu şekilde tamamlamaları çağrısı yapıyoruz. Ülkemizin yeniden birleşmiş, özgür ve demokratik bir ülke olması için, kalıcı barışın sağlanması ve barış kültürü oluşturulması için mücadele etmeye, bu yönde her türlü çabaya destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)